Functieomschrijving

Een hoofd (M/V/X)

Functie

OPDRACHTEN VAN HET DEPARTEMENT:

Het departement Openbare Ruimte telt vier diensten: de dienst Wegen en Mobiliteit, de Groendienst, de dienst Parking en de dienst Reinheid. De opdracht van het departement bestaat erin een toekomstgericht beleid te voeren om de burgers veilige en aangepaste openbare wegen te verzekeren en hen een kwalitatief groen en landschappelijk erfgoed te bieden.

Het departement werkt nauw samen met de andere openbare beleidsdomeinen in het kader van de terbeschikkingstelling van infrastructuur, uitrustingen of andere immateriële benodigdheden. Deze functie past in de algemenere opdracht van overheidsdienst van de gemeente, met naleving van de reglementaire verplichtingen en bijzondere aandacht voor de specifieke noden van elke burger als inwoner van de gemeente, buurtbewoner, buur, gebruiker van de openbare weg, enz.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE:

Als lid van het directiecomité vertaalt u binnen uw departement de visie van de beleidsorganen in strategische en operationele doelstellingen. Hiervoor start u de acties van de verschillende diensten onder uw verantwoordelijkheid op, oriënteert, coördineert en superviseert ze door de medewerkers te betrekken, te motiveren en te stimuleren. U bent het aanspreekpunt en draagt actief bij aan het behalen van de doelstellingen. U vertegenwoordigt het bestuur in verschillende interne (bijvoorbeeld IDPBW) en externe instanties en bent de ambassadeur van zijn waarden en van de kwalitatieve dienstverlening van onze ambtenaars aan het publiek.

UW VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • Deelnemen en bijdragen aan de vergaderingen van het directiecomité en zorgen voor de toepassing van de strategie die er bepaald werd;
 • De doelstellingen van het departement bepalen, waken over de goede uitvoering ervan en ook verbeteringen voorstellen;
 • Het investerings- en werkingsbudget opstellen;
 • De projecten van het departement plannen, opvolgen en evalueren;
 • De dienstchefs van het departement in hun functie managen en ondersteunen (inclusief gesprekken voeren voor het personeelsbeheer van het departement);
 • De teams van uw departement superviseren en coördineren;
 • Administratieve, reglementaire en budgettaire documenten controleren en valideren;
 • De evolutie van de nieuwe technologie en de reglementering over de werkingsdomeinen van het departement opvolgen met het oog op permanente vorming;

UW PROFIEL:

 • U bent houder van een master in de civiele techniek, u bent een ingenieur-architect, landbouwingenieur (of gelijkwaardig) of industrieel ingenieur;
 • U beschikt over minstens 10 jaar nuttige ervaring;
 • U bent resultaatgericht en in staat om krachten te mobiliseren;
 • U geeft blijk van participatief leiderschap en beschikt over natuurlijk gezag;
 • U bent in staat om de gemoederen te bedaren, de scherpe kantjes eraf te halen of op te treden als bemiddelaar om conflicten op te lossen;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin en bent een organisatietalent;
 • U bent een sterke onderhandelaar;
 • U kunt vlot communiceren: u legt complexe uitdagingen duidelijk en aannemelijk uit, ongeacht uw publiek, en gebruikt daarvoor aangepaste communicatietechnieken;
 • U bent dynamisch en staat open voor veranderingen;
 • U bent flexibel, polyvalent en stressbestendig;
 • U heeft zin voor openbare dienstverlening, hecht belang aan het algemeen nut en handelt eerlijk en professioneel;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands, aangetoond met een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge proef).

ONS AANBOD:

 • Verlengbaar contract van onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (Niveau A7 - barema: min. € 53.862,65/max. € 84.937,51 (geïndexeerde bedragen) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw anciënniteit uit de overheidssector en de privésector;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding mogelijk;
 • Taalpremie op basis van de attesten afgeleverd door Selor of elke andere instelling die erkend is om taalcertificaten uit te reiken;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot occasioneel telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:ma 29 juli 2019
 • Locatie: Departement Openbare Ruimte

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]