Functieomschrijving

Een verantwoordelijke voor de operaties (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

Binnen het departement Openbare Ruimte en onder de verantwoordelijkheid van de chef van de dienst Reinheid van de gemeente Ukkel bent u belast met de technische en administratieve opvolging van het operationeel deel van de dienst.

Uw opdracht bestaat erin het operationeel beheer van de dienst Openbare Reinheid doeltreffend en efficiënt te ontwikkelen en te verzekeren en de reinigings- en onderhoudsoperaties van de wegen onder uw toezicht op te volgen, in samenwerking met het leidinggevend personeel en de arbeiders.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • Technisch luik:
 • U plant de reinigingsprogramma's van de wegen en de schoonmaak van de gemeentelijke slikkers;
 • U stelt rondeplannen op voor de teams (vegen, vuilnisbakken leegmaken, hondentoiletten reinigen, enz.);
 • Aan de zijde van de dienstchef superviseert u het werkliedenpersoneel;
 • U verricht controles op het terrein voor de reinheid (verstopte slikkers, gevallen droge bladeren, grasstroken, enz.);
 • U verricht controles, meer bepaald voor de naleving van het Algemeen Politiereglement inzake reinheid, en stelt indien nodig waarschuwingen of administratieve sancties op;
 • U werkt de GIS-kaart van de dienst Reinheid bij;
 • U staat garant voor de communicatie tussen de administratieve en de technische dienst (de arbeiders);
 • U verzorgt de invoering van een onderhoudssysteem van het gereedschap en van de dienstvoertuigen;
 • U vervult de rol van gemeentelijke afgevaardigde voor het agentschap Net Brussel;
 • U assisteert de dienstverantwoordelijke bij zijn taken.
 • Administratief luik:
 • U beheert de gezamenlijke agenda van de dienst met het oog op een globaal en volledig beeld;
 • U verzorgt de bevoorrading met kantoorbenodigdheden;
 • U archiveert de dossiers en werkt ze bij. U zorgt ervoor dat elk dossier gepast opgevolgd wordt door de leden van het team;
 • U stelt bestelbonnen op en verzorgt de opvolging ervan, alsook van de facturen die samenhangen met de dossiers van de dienst;
 • U bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de verschillende begrotingsartikels;
 • U organiseert interne en externe vergaderingen;
 • U biedt administratieve ondersteuning aan de technici in de dossiers;
 • U behandelt, codeert en verzekert de opvolging van de binnenkomende post en e-mails door ze door te sturen naar de verschillende actoren van de dienst;
 • U stelt de uitgaande briefwisseling (brieven, nota's, enz.) op en verzorgt de opvolging van de vloeiboeken en de verzending van de verschillende brieven;
 • U stelt de verslagen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad op en verzorgt de opvolging ervan;
 • U vertaalt dossiers, verslagen en documenten;
 • U houdt zich bezig met de klassering van diverse documenten, zoals de aanvragen aan de dienst en de geformuleerde antwoorden, alsook de subsidiedossiers.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelor in een technische richting of van een bachelor in een administratieve richting met nuttige ervaring in een bestuur en/of een technische dienst;
 • U beschikt over minstens 1 jaar ervaring in het leiden van een team ;
 • De opleiding administratieve sancties (GAS) bij de GSOB gevolgd hebben is een pluspunt ;
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake openbare reinheid in Brussel ;
 • U bent dynamisch en creatief ;
 • U heeft een analytische geest, neemt initiatief, kunt goed plannen en organiseren ;
 • U houdt van verantwoordelijkheid. U voert uw taken zelfstandig uit onder de verantwoordelijkheid van de dienstchef ;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers. U leeft termijnen en prioriteiten na ;
 • U bent assertief en stressbestendig ;
 • U kunt goed analyseren ;
 • U bent in staat instructies te geven en het personeel te managen ;
 • U kunt uitstekend teksten opstellen ;
 • U legt vlot contact met het publiek ;
 • U kunt zich aanpassen aan nieuwe situaties en neemt graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op wanneer onvoorziene wijzigingen optreden ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands, eventueel aangetoond met een Selor-attest ;
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden. Indiensttreding eind januari 2021 ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1) ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Tussenkomst in de mobiele telefoniekosten.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:ma 7 december 2020
 • Locatie: Dienst Reinheid

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]