Functieomschrijving

Coördinator Klimaatplan (M/V/X)

Functie

OPDRACHT:

Als coördinator van het Klimaatactieprogramma (KAP) bent u verantwoordelijk voor het opstellen, de coördinatie en de opvolging van de uitvoering van het KAP op de schaal van een lokale overheidsdienst (het gemeentebestuur), de burgers en de gebruikers van Ukkel, de lokale economische structuur en het gemeentelijk grondgebied. Het KAP strekt ertoe de Europese en gewestelijke doelstellingen te bereiken door de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen te verminderen en maatregelen in te voeren om de gevolgen van de klimaatopwarming te verzachten.

Uw opdracht bestaat eruit:

 • Enerzijds het opstellen van het KAP te begeleiden, transversaal, participatief en in overeenstemming met de aanbevelingen van Leefmilieu Brussel, dat dit project deels subsidieert, over een periode van 2 jaar;
 • Anderzijds de uitwerking van concrete prioritaire acties te begeleiden in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentediensten, departementen en lokale partners.

UW TAKEN:

Onder het toezicht van de chef van de Milieudienst en binnen een multidisciplinair team met veel overleg:

 • Stelt u de basis van de reflectie, van de fases en van de methodologie bij het opstellen van het Klimaatactieprogramma op.
 • Verzekert u de administratieve opvolging van de gewestelijke subsidie.
 • Richt u transversale structuren op (stuurcomité, werkgroepen, tussenpersonen, ...).
 • Stelt u de aanbestedingsdocumenten van de opdracht voor de aanstelling van het studiebureau op en verzekert u de opvolging van de vorderingen in de opdracht van het studiebureau op technisch (methodologie, kwantificering, indicator, (burger)inspraak, ...) en administratief vlak (facturering).
 • Werkt u actief mee aan de opdracht van het studiebureau als facilitator, interne deskundige (verzamelen en bezorgen van gegevens, kritische analyse, beoordeling, ...).
 • Waakt u in samenwerking met het studiebureau en Leefmilieu Brussel over de hantering van een methodologie waardoor de bezuinigingen op de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen zo veel mogelijk gekwantificeerd kunnen worden, over de bepaling van relevante en meetbare indicatoren en over de opvolging ervan.
 • Verzekert u de relatie en de communicatie tussen het studiebureau, de gemeentediensten, het directiecomité en het college, alsook met de lokale partners.
 • Werkt u mee aan de bepaling van prioritaire doelstellingen en acties.
 • Voorziet u de budgetten en volgt u ze op tijdens het opstellen en de uitvoering van acties van het KAP.
 • Waakt u over de mogelijke subsidies en alle andere opportuniteiten voor de uitvoering van acties van het KAP.
 • Creëert en voert u projecten uit die bijdragen aan de vastgelegde doelstellingen en werkt u mee aan de bewustmaking van de gemeentediensten rond de uitvoering en de fasering van de acties.
 • Waardeert u het KAP op, zowel intern als voor de burgers en de gebruikers van het grondgebied.
 • Maakt u deel uit van het intercommunaal en gewestelijk netwerk en verenigt u de verschillende partners en betrokken partijen.
 • Werkt u actief mee aan een regelmatige evaluatie van het KAP.
 • Bent u het aanspreekpunt voor alle andere opdrachten die verband houden met het thema klimaat.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U beschikt over een master in een wetenschappelijk domein, burgerlijke bouwkunde of architectuur;
 • Beschikken over een aanvullend diploma in milieubeheer en/of in verband met de klimaatproblematiek is een pluspunt, net als een erkende opleiding tot milieuconsulent gevolgd hebben;
 • U heeft een goede kennis van de werking van een overheid (meer dan een jaar in een gemeentebestuur gewerkt hebben is een pluspunt);
 • U beschikt over ervaring van minstens twee jaar in de volgende domeinen: projectbeheer, beheer van overheidsopdrachten, milieubeheer, transitie, klimaat;
 • U heeft een goede kennis van de klimaatuitdagingen, waaronder de verschillende impact naargelang de maatschappelijke categorieën, en heeft bijzondere voeling voor de kwesties over de transitie;
 • U drukt zich vlot uit in het openbaar en kunt zich aanpassen aan uw doelpubliek (meer bepaald popularisering);
 • U past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan, staat open voor verandering, kunt probleemsituaties aanpakken en bent resultaatgericht;
 • U kunt grote hoeveelheden informatie zelfstandig verzamelen, analyseren, verwerken en verspreiden;
 • U staat open voor dialoog en bent assertief;
 • U kunt een netwerk van contacten opbouwen en onderhouden tussen de bewoners, het verenigings-, economisch en institutioneel leven en de deskundige structuren in klimaatkwesties;
 • U kunt goed teksten opstellen (brieven, dossiers - meer bepaald technische dossiers, pedagogische documenten, ...);
 • U bent nauwkeurig en betrouwbaar en heeft een analytische geest;
 • U kunt prioriteiten stellen en leeft de termijnen en instructies na;
 • U geeft blijk van respect voor anderen en voor de organisatie;
 • U heeft technische kennis over projectbeheer;
 • U werkt graag zelfstandig, maar bent ook een teamspeler en kunt goed samenwerken;
 • U bent flexibel en beschikbaar;
 • U bent nauwgezet, systematisch, georganiseerd, proactief en aarzelt niet om initiatief te nemen;
 • U heeft een analytische en synthetische geest en bent resultaatgericht;
 • U bent stressbestendig;
 • Actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, enz.);
 • U beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van een jaar (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van de attesten afgeleverd door Selor of elke andere instelling die erkend is om taalcertificaten uit te reiken;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot occasioneel telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:vr 18 december 2020
 • Locatie: Milieudienst

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]