Functieomschrijving

Verantwoordelijke Noodplan (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De functie van de verantwoordelijke voor de noodplanning (afgekort PLANU) bestaat erin op bevel van de burgemeester het werk van de veiligheidscel (waarvan hij de secretaris is) te coördineren en het gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) op te maken en bij te werken. In samenwerking met de veiligheidscel doet hij algemene of specifieke oefeningen zodat de veiligheidscel het ANIP kan verbeteren en de goede praktijken kan verwerven om het hoofd te bieden aan een eventuele reële situatie.

In crisissituaties ondersteunt hij de burgemeester in zijn functie als verantwoordelijke voor het gemeentelijk Coördinatiecomité en coördineert hij samen met hem het werk van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij het crisisbeheer.

De functie van de adviseur informatiebeveiliging bestaat erin de verantwoordelijken te adviseren over alle aspecten inzake informatiebeveiliging.

De functie bestaat erin een veiligheidsbeleid te ontwikkelen en in te voeren om de organisatie een duidelijke methode en aanpak ter beschikking te stellen in het domein van de informatiebeveiliging en ICT, wat betreft de fysieke en elektronische informatiebeveiliging.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U bent de contactpersoon en het aanspreekpunt wat betreft de noodplanning en in geval van een crisis ;
 • U bent de adviseur van de burgemeester inzake noodplanning en in crisissituaties ;
 • U verzorgt de permanente bijwerking en de opvolging van het gemeentelijk ANIP volgens de geldende wetgeving en laat het bekrachtigen door de veiligheidscel, de gemeenteraad en de diensten van de Hoge Ambtenaar van het arrondissement Brussel (BPV) ;
 • U operationaliseert het bestaande gemeentelijk noodplan. U coördineert in het kader hiervan de instanties die betrokken zijn bij de noodplannen en verzorgt de verbinding met de permanentie van het Crisiscentrum ;
 • U organiseert regelmatig overleg met de disciplines, de andere lokale autoriteiten en hun noodplanningsambtenaars in het kader van deze operationalisering ;
 • U stelt de inventaris en de analyse van de gemeentelijke risico's op en werkt ze bij ;
 • U analyseert de specifieke behoeften ten opzichte van het beheer van deze risico's ;
 • U organiseert elk jaar gemeentelijke praktijkoefeningen en trekt er de gepaste conclusies uit met het oog op een permanente verbetering van de procedures (door middel van verslagen) ;
 • U voorziet de plannen van het Crisiscentrum, het Coördinatiecomité, de onthaalcentra, de opvangcentra, ... ;
 • U stelt BNIP's (Bijzondere Nood- en Interventieplannen) op ;
 • U begeleidt en coördineert de andere gemeentelijke disciplines: PSIP-plan (D2), gemeentelijke logistiek (D4) en communicatie (D5) ;
 • U organiseert jaarlijks een veiligheidscel met de bevoegde autoriteiten ;
 • U neemt deel aan de opleidingen, presentaties en vergaderingen van BPV, DBDMH, ULB, politie, Defensie, ziekenhuizen, ... ;
 • U creëert en voert een doeltreffende oproepprocedure in (gemeentelijke vrijwilligers) ;
 • U leidt de gemeentelijke verkozenen (burgemeester en schepenen) op ;
 • U selecteert, motiveert en leidt de gemeentelijke vrijwilligers op ;
 • U voert een crisiscallcenter in ;
 • U verzekert de opvolging van de ziekenhuisnoodplannen van de betrokken instellingen op het gemeentelijk grondgebied ;
 • U ontwikkelt door permanente uitwisselingen van kennis en goede praktijken de beroepsbekwaamheden en -competenties met de noodplanners van de 18 andere Brusselse gemeentes ;
 • U heeft goede kennis van de analyse en het beheer van de risico's ;
 • U heeft goede kennis over projectbeheer.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een licentie/masterdiploma ;
 • U maakt verbanden tussen verschillende gegevens, denkt alternatieven uit en trekt gepaste conclusies ;
 • U bent een communicatiespecialist in hart en nieren ;
 • U werkt graag zelfstandig en in teamverband ;
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en start doelgerichte acties op om de beslissingen uit te voeren ;
 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw mening en ideeën te delen met uw collega's en partners ;
 • U handelt eerlijk, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid ;
 • U plant en beheert actief uw eigen ontwikkeling naargelang uw mogelijkheden, interesses en ambitie, door uw eigen werking kritisch in vraag te stellen en door u voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën en aanpakken, competenties en kennis ;
 • U zet zich ten volle in, geeft blijk van wilskracht en ambitie om resultaten te leveren en neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties. U analyseert de gegevens doelgericht en bekijkt de informatie met een kritisch oog.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van een jaar met mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's - niveau A1 (min. € 3.057 - max. € 4.395 bruto volgens de huidige index) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt bijkomende informatie in verband met de functie verkrijgen bij Laurence Vainsel, gemeentesecretaris, per e-mail naar lvainsel@ukkel.brussels met vermelding van uw volledige gegevens.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:di 21 september 2021
 • Locatie: Gemeentesecretaris

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]