Functieomschrijving

Hoofd van het departement (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het departement Culturele en recreatieve zaken bestaat uit zeven diensten: de dienst Cultuur, de Jeugddienst, de dienst Senioren, de Sportdienst, de diensten Bijschoolse Activiteiten en Buitenschoolse Activiteiten en de dienst Openbare Manifestaties, waarin ongeveer 45 mensen werken. 3 gemeentelijke bibliotheken en een Nederlandstalige bibliotheek organiseren talrijke culturele evenementen.

Het departement is resoluut op de buitenwereld gericht en organiseert tal van activiteiten voor de Ukkelaars (10 km van Ukkel, activiteiten voor kinderen tijdens het schooljaar, sportactiviteiten in de sportcomplexen van de gemeente, ...).

UW TAKEN:

 • Binnen uw departement vertaalt u de visie die bepaald werd door het college van burgemeester en schepenen in strategische en operationele doelstellingen en waakt u over de goede uitvoering ervan.
 • U start de acties van de verschillende diensten op, oriënteert en superviseert ze door de medewerkers te betrekken, te motiveren en te stimuleren.
 • U neemt actief deel aan het directiecomité en waakt over de uitvoering van zijn beslissingen.
 • U verzorgt de rol van deskundige en draagt actief bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen in het verlengde en met inachtneming van de waarden van het bestuur.
 • U vertegenwoordigt het bestuur bij verschillende interne en externe instanties en bent de ambassadeur van zijn waarden en van de kwalitatieve dienstverlening van de ambtenaars aan het publiek.
 • U analyseert de werking van het departement en stelt acties ter verbetering voor.
 • U maakt de investerings- en werkingsbudgetten op die aan het departement toegekend werden en controleert ze.
 • U plant de projecten van het departement, volgt ze op en evalueert ze.
 • U superviseert en coördineert de verschillende teams van uw departement en mobiliseert de hulpmiddelen van de technische diensten.
 • U managet (inclusief gesprekken voeren voor het personeelsbeheer van het departement) en ondersteunt de dienstchefs in hun functie.
 • U controleert en valideert administratieve, reglementaire en budgettaire documenten.
 • U ontwikkelt uw deskundigheid voortdurend.
 • U superviseert het werk van de volgende gemeentelijke vzw's: zwembad Longchamp, de Ukkelse Dienst voor de Jeugd (UDJ), de Parascolaire, Generation + (Senioren), in nauwe samenwerking met de leidinggevende teams ervan. U superviseert de goede administratieve opvolging van de vzw's en de organen die door de gemeente opgericht zijn (bv. Adviesraad voor Ouderen) overeenkomstig hun statuten, het huishoudelijk reglement en de wettelijke verplichtingen.
 • U verzekert de goede administratieve opvolging van de projecten, meer bepaald voor de politieke instanties: college, gemeenteraad, raad van bestuur van de vzw's.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een master of van een universitair diploma;
 • U beschikt over minstens 10 jaar nuttige ervaring;
 • U heeft ervaring met het beheer van vzw's en hun wettelijke verplichtingen;
 • U bent resultaatgericht en in staat om uw teams te mobiliseren;
 • U geeft blijk van participatief leiderschap en beschikt over natuurlijk gezag;
 • U bent in staat om de gemoederen te bedaren of op te treden als bemiddelaar om conflicten op te lossen;
 • U heeft praktische ervaring met projectbeheer;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin en bent een organisatietalent;
 • U bent een sterke onderhandelaar;
 • U kunt vlot communiceren: u legt complexe uitdagingen duidelijk en aannemelijk uit, ongeacht uw publiek, en gebruikt daarvoor aangepaste communicatietechnieken;
 • U bent dynamisch en staat open voor veranderingen;
 • U optimaliseert de werking van de organisatie door vernieuwing te stimuleren en nieuwe procedures te testen en in te voeren;
 • U bent flexibel, polyvalent en stressbestendig;
 • U heeft zin voor openbare dienstverlening, hecht belang aan het algemeen nut en handelt eerlijk en professioneel;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands, eventueel aangetoond met een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge proef);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract voor onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A7 - barema: min. € 54.938,70/max. € 86.634,37 (bedragen geïndexeerd volgens de huidige index));
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

Voor bijkomende inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Jennifer Baré (jbare@ukkel.brussels).

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:ma 25 oktober 2021
 • Locatie: Departement Culturele en recreatieve zaken

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]