Functieomschrijving

Administratief assistent (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De dienst van de Ontvanger is belast met de opmaak van de begroting en van de rekening, met de inning van de ontvangsten en met de betaling van de uitgaven.

Hij is opgedeeld in verschillende cellen, waaronder de cel "Uitgaven", die op zoek is naar een polyvalente medewerker.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U voert bestelbonnen binnen en buiten opdrachten in en werkt opvolgingstabellen bij ;
 • U bent belast met de betaling van de facturen, bevelen tot mandateren en onkostennota's (vastlegging, boeking, uitbetaling, opdracht tot betaling) ;
 • U controleert de budgettaire informatie en keurt de verslagen van de gewone dienst goed die op het college moeten komen ;
 • U verricht alle voornoemde taken met naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de administratieve diensten (beschikbaarheid van de bewijsstukken, wet inzake overheidsopdrachten) ;
 • In een beurtrol met uw collega's helpt u mee aan de telling van de muntstukken in de parkeerautomaten ;
 • U werkt mee aan specifieke projecten, zoals de digitalisering van de inkomende post (elektronische facturering) of de herziening van de werkprocedures ;
 • U staat uw collega's bij indien nodig ;
 • U werkt mee aan de goede organisatie van de dienst door te helpen met de klassering van bepaalde dossiers, archieven, enz.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse gemeenschap ;
 • Nuttige ervaring in een andere overheid kan een troef zijn ;
 • U heeft affiniteit met cijfers ;
 • U bent in staat om zelfstandig te werken, maar heeft ook een teamgeest: u heeft zin voor samenwerking en wederzijdse hulp ;
 • U hanteert een goede werkwijze ;
 • U gaat strikt te werk bij invoeringstaken ;
 • U kunt organiseren en bent polyvalent ;
 • U kunt de opgelegde termijnen zonder problemen naleven ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis) ;
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C) ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 8 juni 2022
 • Locatie: Dienst van de Ontvanger - Cel Uitgaven

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]