Functieomschrijving

Administratief secretaris (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De dienst Opvoeding en Onderwijs organiseert en superviseert alle gemeentescholen (basis- en secundair onderwijs, sociale promotie, kunstacademie en Ecole des Arts), meer bepaald wat betreft de pedagogische projecten en de organisatie ervan. Hij organiseert ook de kinderopvang voor en na schooltijd en de zomerspeelpleinen.
De dienst Opvoeding beheert alle personeelsleden die aan de gemeentescholen verbonden zijn.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U beheert (organisatie, behandeling en planning van de taken) administratieve dossiers die samenhangen met het personeel van de dienst Opvoeding;
 • U behandelt administratieve en bezoldigingsdossiers van het onderwijzend en gelijkgesteld personeel en van andere niet-gesubsidieerde functies met de nodige discretieplicht die verwacht wordt van een personeelsdienst;
 • U beheert subsidiedossiers en dossiers in verband met de werking van de scholen;
 • U schrijft brieven en nota's (algemene inlichtingen, specifieke communicatie voor de hiërarchie, de scholen, het bestuur of de bevolking);
 • U stelt verslagen aan het college van burgemeester en schepenen op in het kader van uw dossiers;
 • U verzamelt gegevens bij de betrokkenen (besturen, scholen, personen, …) en verwerkt ze (coderen, analyseren, samenvatten, enz.);
 • U maakt digitale bestanden aan om de gegevens te verwerken (Excelbestanden, Worddocumenten, enz.);
 • U communiceert met de personeelsleden van de scholen;
 • U ontvangt het publiek dat de dienst Opvoeding bezoekt (burgers, professionelen, enz.);
 • U communiceert naar het publiek toe (telefoon, e-mail, enz.);
 • Voor bepaalde dossiers staat u tussen de verschillende administratieve structuren (gemeentelijk of extern) en de dienst Opvoeding.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U heeft een bachelordiploma in een administratieve richting;
 • U houdt van verantwoordelijkheid;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U legt gemakkelijk contact;
 • U werkt graag in teamverband en bent creatief;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en een basiskennis van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, virtuele vergaderingen, enz.).

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 27 juli 2022
 • Locatie: Dienst Opvoeding

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]