Functieomschrijving

Architect projectbeheerder (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

Het departement Facility Management verzekert onder andere het beheer van het gemeentelijk onroerend erfgoed. Het is belast met nieuwe bouwprojecten, van het ontwerp tot de realisatie, en waakt ook over de veiligheid, het onderhoud en het strategisch beheer van de gebouwen en de voorzieningen ervan, waarbij doeltreffende milieuoplossingen gegarandeerd worden.

Onder toezicht van de dienstchef voert de architect projectbeheerder zijn opdrachten uit in een open omgeving waarin communicatie en autonomie gestimuleerd worden in een collegiale sfeer.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • Je stelt het programma en de planning van de voorgestelde projecten op.
 • Je raamt het budget van de werken.
 • Je maakt schetsen en ontwerpen.
 • Je stelt aanvraagdossiers van stedenbouwkundige vergunningen bij de gewestelijke dienst Stedenbouw, aanvragen tot milieuvergunning, subsidieaanvragen, ... samen.
 • Je organiseert en coördineert vergaderingen met de verschillende studiebureaus: stabiliteit, coördinatie veiligheid-gezondheid, PBM (personen met beperkte mobiliteit), IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), HVAC, ... en met de verschillende concessiehouders: Vivaqua, Sibelga, enz.
 • Als projectbeheerder ben je de dirigent die alle interne en externe actoren coördineert.
 • Je blijft op de hoogte van de verschillende wetten inzake de bouwsector: EPB, brand, stabiliteit, en werkt je kennis ter zake regelmatig bij.
 • Je maakt werktekeningen.
 • Je stelt dossiers en documenten op met het oog op prijsvragen aan ondernemingen: bestek, meetstaat, ramingen.
 • Je raadpleegt aannemers en analyseert de inschrijvingen overeenkomstig de wet inzake overheidsopdrachten.
 • Je volgt het technisch, administratief en financieel aspect van de werven op.
 • Je controleert de vorderingsstaten en afrekeningen van de aannemers.
 • Je stelt het proces-verbaal van oplevering van de werken op.
 • Je controleert de as-builtdossiers en coördineert de overdracht van de informatie aan de dienst Renovatie & Onderhoud.

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een masterdiploma in de architectuur of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je beschikt over technische kennis in de verschillende bouwsectoren ;
 • Je kan meerdere taken tegelijk afhandelen en bent stressbestendig ;
 • Je hebt een luisterend oor klaar voor de aanvragers ;
 • Je schrijft op een gestructureerde, duidelijke en beknopte wijze ;
 • Je werkt graag in een multidisciplinair team van technici en administratief ambtenaars ;
 • Je bent creatief, autonoom, dynamisch, plichtsbewust, proactief en kan goed communiceren ;
 • Je bent in staat om respect af te dwingen bij aannemers op de werven (naleving van de kwaliteit, de planning en de budgetten) ;
 • Je gaat uiterst nauwkeurig te werk bij het lezen en toepassen van de reglementering ;
 • Je bent bereid je aan te passen aan onvoorziene omstandigheden en indien nodig dossiers van collega's die tijdelijk afwezig zijn verder te behandelen ;
 • Je ingesteldheid past in een kader van collectieve verantwoordelijkheid met betrekking tot de doelgerichtheid van de opdrachten ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en van het Nederlands (schriftelijk en mondeling) ;
 • Je hebt kennis van computertoepassingen (tekenprogramma's, tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

BIJKOMENDE TROEVEN:

 • Ervaring met de opvolging van werven ;
 • Kennis van de REVIT-software (noodzakelijk) ;
 • Weten waarvoor BIM staat ;
 • Kennis van Adobe, Twinmotion SketchUp en Autodesk (aanbevolen).

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - attaché). Ter informatie: bruto maandloon van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Professionele opdracht in een dynamisch team ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:di 5 september 2023
 • Locatie: Dienst Architectuur (Departement Facility Management)
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]