In het kader van het aanwervingsproces verzamelen en verwerken we uw persoonlijke gegevens. Deze verwerking gebeurt met uw instemming en de verzamelde gegevens worden 5 jaar bewaard indien uw kandidatuur niet in aanmerking genomen wordt. Indien u geselecteerd bent voor een betrekking bij het gemeentebestuur van Ukkel, is het mogelijk dat sommige gegevens die gedeeld werden tijdens het voornoemde proces ook gebruikt worden voor het personeelsbeheer en de uitbetaling van het loon.

U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of uit te wissen. U heeft ook op elk moment het recht om uw instemming in te trekken of de verwerking van uw gegevens te beperken.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de gemeente Ukkel (gelegen Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Ukkel), die u garandeert dat uw gegevens verwerkt worden overeenkomstig de wetgeving op de privacy en de persoonsgegevens.

Voor vragen of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afgevaardigde gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking, per mail via privacy@ukkel.brussels of per brief aan de gemeente Ukkel. In geval van klachten is het ook mogelijk beroep aan te tekenen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.