Functieomschrijving

Jurist (M/V/X)

Functie

JOUW TAKEN:

 • Je werkt in teamverband binnen de Juridische dienst. Je staat de andere gemeentediensten, het college van burgemeester en schepenen en de gemeentesecretaris dagelijks bij met juridisch advies.
 • Je stelt schriftelijke en mondelinge juridische adviezen op.
 • Je werkt ontwerpen van gemeentelijke regelgeving (verordeningen, besluiten, ordonnanties) uit en stelt ze voor.
 • Je analyseert overeenkomsten en stelt ze op.
 • Je beheert de geschillen voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: relatie met de advocaten, beheer van de beroepen, opvolging van de beslissingen, eventuele vertegenwoordiging van de gemeente voor de Raad van State, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en in verzoeningszittingen voor het vredegerecht.
 • Je beheert klachten tegen gemeentebelastingen.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een Master in de rechten, bij voorkeur met een oriëntatie in publiek- en/of bestuursrecht, of van een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Een eerste ervaring in het openbaar ambt of aan de balie in administratief recht (1‑3 jaar) is een troef, evenals kennis van het fiscaal recht ;
 • Je bent stressbestendig en flexibel ;
 • Je houdt van verantwoordelijkheid ;
 • Je bent nauwgezet in de opvolging van je dossiers ;
 • Je leeft deadlines en prioriteiten na ;
 • Je kan goed analyseren, initiatief nemen en organiseren ;
 • Je werkt autonoom en kan goed in teamverband werken ;
 • Je kan goed teksten opstellen ;
 • Je bent aangetrokken door verschillende domeinen van het recht ;
 • Je hebt actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie) ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, enz.).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract voor onbepaalde duur ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - attaché). Ter informatie: bruto maandloon van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Professionele opdracht in een dynamisch team ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen);
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be (rubriek "Werken bij de gemeente Ukkel") in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag en zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:wo 20 maart 2024
 • Locatie: Juridische dienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]