Functieomschrijving

Departementshoofd (M/V/X)

Bedrijfsdetails

OPDRACHTEN VAN HET DEPARTEMENT :

Het departement Openbare Ruimte telt vier diensten: de dienst Wegen en Mobiliteit, de Groendienst, de dienst Parking en de dienst Reinheid. De opdracht van het departement bestaat erin een toekomstgericht beleid te voeren om de burgers veilige en aangepaste openbare wegen te verzekeren en hen een kwalitatief groen en landschappelijk erfgoed te bieden dat zich geleidelijk aan aanpast aan de klimaatveranderingen.

Het departement werkt nauw samen met de andere openbare beleidsdomeinen in het kader van de terbeschikkingstelling van infrastructuur, uitrustingen of andere immateriële benodigdheden. Deze functie past in de algemenere opdracht van overheidsdienst van de gemeente, met naleving van de reglementaire verplichtingen en bijzondere aandacht voor de specifieke noden van elke burger als inwoner van de gemeente, buurtbewoner, buur, gebruiker van de openbare weg, enz.

OPDRACHT VAN DE FUNCTIE :

Binnen het departement vertaal je de visie van de beleidsorganen en het directiecomité in strategische en operationele doelstellingen. Hiervoor start je de acties van de verschillende diensten op, oriënteert, coördineert en superviseert ze door de medewerkers te betrekken, te motiveren en te stimuleren. Je bent het aanspreekpunt van je departement en draagt actief bij aan de verwezenlijking van de doelstellingen in het verlengde en met inachtneming van de waarden van het bestuur.

Functie

JOUW VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

 • Je bepaalt de doelstellingen van het departement, waakt over de goede uitvoering ervan en stelt ook verbeteringen voor.
 • Je stelt het investerings- en werkingsbudget op.
 • Je plant de projecten van het departement, volgt ze op en evalueert ze.
 • Je managet de dienstchefs van het departement in hun functie (inclusief plannings-, werkings- en evaluatiegesprekken voeren) en ondersteunt ze.
 • Je superviseert en coördineert de teams van je departement.
 • Je woont de vergaderingen van het directiecomité en de IDPBW bij en waakt over de uitvoering van de beslissingen.
 • Je controleert en valideert administratieve, reglementaire en budgettaire documenten.
 • Je volgt de evolutie van de nieuwe technologie en de reglementering over de werkingsdomeinen van het departement op met het oog op permanente vorming.
 • Je vertegenwoordigt het bestuur en bent de ambassadeur van de waarden van het bestuur en van de kwalitatieve dienstverlening aan het publiek door onze ambtenaars.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL :

 • Je bent houder van een masterdiploma of een licentie in een technische richting, bij voorkeur in civiele techniek, architectuur of landbouwkunde, of van een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je beschikt over minstens 5 jaar nuttige ervaring ;
 • Je bent resultaatgericht en in staat om krachten te mobiliseren ;
 • Je geeft blijk van leiderschap en beschikt over natuurlijk gezag ;
 • Je bent in staat om de gemoederen te bedaren, de scherpe kantjes eraf te halen of op te treden als bemiddelaar om conflicten op te lossen ;
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent een organisatietalent ;
 • Je bent een goede onderhandelaar ;
 • Je kan vlot communiceren: je legt complexe uitdagingen duidelijk en begrijpelijk uit, ongeacht je publiek, en gebruikt daarvoor aangepaste communicatietechnieken ;
 • Je bent dynamisch en staat open voor verandering ;
 • Je bent flexibel, polyvalent en stressbestendig ;
 • Je hebt zin voor openbare dienstverlening, hecht belang aan het algemeen nut en handelt eerlijk en professioneel ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands, eventueel aangetoond met een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge proef) ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, enz.).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

 • Contract van onbepaalde duur ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A7 - departementshoofd). Ter informatie: bruto maandloon van € 7.282,47 (geïndexeerd bedrag) voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Taalpremie op basis van Selor-attesten (geïndexeerd maandelijks brutobedrag: € 594,24) ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heb je interesse in deze functie? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be (rubriek "Werken bij de gemeente Ukkel") in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE :

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een eerste sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Een assessment door een externe firma om de competenties van de geselecteerde kandidaten te controleren;
 • Een tweede en laatste gesprek in aanwezigheid van de schepen(en) en de gemeentesecretaris.

 • Online op:do 28 maart 2024
 • Locatie: Openbare Ruimte
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]