Functieomschrijving

Belastingcontroleur (M/V/X)

Bedrijfsdetails

OPDRACHT:

De cel Belastingen beheert de gemeentebelastingen, van de invoering van een reglement over alle nodige controles voor de aanslag van de belastingplichtigen (identificatie ervan en controle van de belastbare gegevens) tot het op de rol plaatsen.

We zijn deels verantwoordelijk voor de bezwaren en de gevolgen die eraan gegeven worden. We kennen ook premies voor de onroerende voorheffing toe.

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Voor deze functie is het belangrijk om te weten dat je voornamelijk op het terrein zult werken.

 • Je controleert in het bijzonder de belastingen op de kantooroppervlakken, niet‑hoofdverblijven, verwaarloosde gebouwen, bankinstellingen, enz.
 • Je verzorgt het rechtstreeks contact met de belastingplichtigen op het terrein.
 • Je controleert op het terrein de onderdelen uit de aangiftes die vervolledigd zijn door de belastingplichtigen.
 • Je meldt en neemt deel aan de informatie-uitwisseling over situaties die mogelijk tot het toepassingsveld van de verschillende belastingreglementen kunnen behoren.
 • Je verzorgt de opsporing, de signalisatie en de opvolging van goederen onderworpen aan de belasting op de onafgewerkte, volledig of gedeeltelijk onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde gebouwen en op de verwaarloosde terreinen langs de openbare weg.
 • Je doet de nodige vaststellingen met betrekking tot de toepassing van de belastingreglementen en stelt de processen-verbaal op.
 • Je voert de gegevens in, behandelt en klasseert ze.
 • Je respecteert de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie.
 • Je draagt bij aan de dagtaken van de dienst.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig in een administratieve en/of boekhoudkundige richting erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je staat graag ten dienste van het publiek en van de belastingbetaler ;
 • Je bent een organisatietalent, je voert je taken zelfstandig en gestructureerd uit onder toezicht van de verantwoordelijke van de dienst ;
 • Je bent bereid dagelijks de baan op te gaan binnen het grondgebied van de gemeente, ongeacht de weersomstandigheden ;
 • Je bent nauwgezet in de opvolging van de dossiers, je werkt samen en deelt de informatie ;
 • Je kan goed analyseren, initiatief nemen en organiseren ;
 • Je hebt een luisterend oor en bent assertief ;
 • Je bent een teamplayer en kan je gemakkelijk aanpassen aan nieuwe werkomstandigheden ;
 • Je behartigt de belangen van ons bestuur ;
 • Je kan goed teksten opstellen ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest van de schriftelijke en mondelinge proef) ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, ...) en je kan werken met specifieke software ;
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Vernieuwbaar contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1 - administratief assistent). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
 • Mogelijkheid tot telewerk.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:do 25 april 2024
 • Locatie: Dienst Financiën (cel Belastingen)
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]