Functieomschrijving

Mecanicien (M/V/X)

Functie

OPDRACHTEN VAN DE DIENST:

Onder de verantwoordelijkheid van de chef van de gemeentegarage verzorgt de aangeworvene (M/V) de functie van mecanicien in de mechanische werkplaats van de dienst Vervoer om mee te werken aan het onderhoud en de herstelling van het gemeentelijk wagenpark (auto's, bestelwagens, vrachtwagens, containervrachtwagen, veegmachines, hogedrukreinigingswagens, minigraafmachine, graafmachines, tractors, enz.) en de toebehoren ervan (aanhangwagens, spreiders, borstels, enz.).

JOUW TAKEN:

De aangeworvene moet in de eerste plaats (niet-limitatieve lijst):

 • De onderhouds-, herstellings- en aanpassingswerken van het voornoemde gemeentelijk wagenpark en de toebehoren ervan verwezenlijken volgens de regels van de kunst.

Deze werken omvatten onder andere:

 • De onderhoudsverrichtingen van het eerste niveau van het voertuig;
 • De controle, de afstelling, de vervanging van elektrische, elektronische, mechanische en hydraulische onderdelen, gehelen en subgehelen van een voertuig; Eenvoudige herstellingen; De montage van eenvoudige toebehoren op het voertuig;
 • De diagnose van de staat van de voertuigen en van de defecten verzekeren met behulp van een computer en aangepaste software;
 • Anticiperen op de periodieke keuring van de voertuigen en ze verzekeren;
 • De interventies door externe derden aan de voertuigen controleren;
 • De hiërarchie bijstaan bij de levering van nieuwe voertuigen;
 • De gebruikers van de voertuigen adviseren over het correct gebruik en het onderhoud ervan;
 • De papieren, documenten en duplicaten van de sleutels van de voertuigen bijhouden;
 • Alle niet-specifieke maar noodzakelijke activiteiten voor de kwaliteit van de functie en de dienst uitvoeren;
 • Een raming van de nodige tijd en van het nodige materiaal voor de gevraagde interventies opmaken;
 • In samenwerking met de ploegbaas meewerken aan het ontwerp van de toe te passen technische oplossingen;
 • De uitvoeringsplanning en de ontvangen richtlijnen respecteren;
 • Samenwerken met de andere beroepsgroepen van de gemeente;
 • Gepaste feedback geven aan de hiërarchische oversten en de incidenten of obstakels voor de uitvoering van kwalitatief werk melden;
 • Het onderhoud van het ter beschikking gestelde materiaal verzorgen;
 • De ter beschikking gestelde dienstvoertuigen besturen en bedienen;
 • Aandacht schenken aan de veiligheidsmaatregelen.

JOUW PROFIEL:

 • Je bent houder van een getuigschrift lager secundair onderwijs polyvalent automecanicien of auto-onderhoudsmecanicien, erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap;
 • Je hebt minstens 3 jaar (voltijds of minstens 5 jaar deeltijds) beroepservaring die nuttig is voor de functie. Deze ervaring moet gestaafd worden met ervaringsattesten van vorige werkgevers, met verduidelijking van de ervaring in het vereiste domein en de duur ervan;
 • Je hebt beroepservaring in het opsporen van defecten, de diagnose met computertools en de herstelling van vrachtwagens;
 • Je bent houder van een rijbewijs B;
 • Een rijbewijs C met een geldig bewijs van vakbekwaamheid is een pluspunt;
 • Je werkt nauwgezet, georganiseerd, verzorgd en zelfstandig;
 • Je hebt een luisterend oor en bent communicatief;
 • Je toont initiatief en kunt samenwerken met je collega's (teamgeest hebben);
 • Je bent in staat om informatie te analyseren en samen te vatten;
 • Je kan goed observeren en anticiperen;
 • Je bent beschikbaar en flexibel;
 • Nieuwigheden, veranderingen en onvoorziene gebeurtenissen schrikken je niet af;
 • Je past je houding aan naargelang de omgeving, de situatie en je gesprekspartner;
 • Je geeft blijk van reactiviteit: je reageert snel en gepast op de vragen, in het bijzonder in dringende situaties, aangezien bepaalde voertuigen soms gebruikt worden buiten de gewoonlijke diensturen (bijvoorbeeld om de wegen sneeuwvrij maken) en dringende interventies vereisen;
 • Je respecteert het kader (arbeidsreglement, uurroosters, enz.), de termijnen en de regelgeving in de uitvoering van de dagtaken, meer bepaald de regels inzake veiligheid en hygiëne.

Specifieke vaardigheden:

 • Je hebt kennis van het gereedschap en de machines die nodig zijn voor de uitvoering van de voornoemde opdrachten (bruggen, luchtcompressoren, enz.);
 • Een goede kennis van vrachtwagenmechaniek is een pluspunt;
 • Een goede kennis van de diagnostische computertools is een pluspunt.

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden - verlengbaar (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna);
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau D - arbeider);
 • Ter informatie: bruto maandloon van minstens € 2.403,97 en € 2.714,70 voor 10 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden);
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag);
 • Tweede pensioenpijler;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens drie fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een technische test om de technische en praktische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:do 27 juni 2024
 • Locatie: Dienst Vervoer - Mechanische werkplaats
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]