Functieomschrijving

Steward-controleur (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

De steward-controleur van de dienst Parking zorgt ervoor dat de bepalingen van de retributieverordening inzake het parkeren van voertuigen op het gemeentelijk grondgebied toegepast worden. Zijn aanwezigheid op het terrein maakt het mogelijk het systeem operationeel te houden en garandeert de gebruikers het toezicht op het parkeren. Zijn opdracht bestaat erin de naleving van het gereglementeerd parkeren te controleren.

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • Je controleert of de parkeerautomaat goed werkt voordat je begint te controleren;
 • Je meldt elk gebrek dat je vaststelt aan je verantwoordelijke (defect, vandalisme, fout uur, ...);
 • Je controleert of de handcomputer en de software goed werken;
 • Je stelt parkeerinbreuken vast;
 • Je voert de gegevens in de handcomputers in;
 • Je geeft voorrang aan dialoog en meldt de gebruikers alle nodige inlichtingen om de retributieverordening goed te begrijpen;
 • Je informeert de gebruikers over de procedure in geval van betwisting;
 • Je levert de parkeerretributie af;
 • Je bestuurt de scanauto en controleert het parkeren met behulp ervan;
 • Je verwerkt de gegevens van de scanauto in de desk office.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van hoogstens een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • Je hebt een rijbewijs B;
 • Je hebt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een blanco strafblad;
 • Je kent de retributieverordening op het parkeren van voertuigen op het grondgebied van de gemeente Ukkel goed;
 • Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor verantwoordelijkheid;
 • Je werkt graag in teamverband;
 • Je kan gegevens analyseren;
 • Je kan omgaan met stress en met emoties en door je zin voor dialoog kan je conflictsituaties in de kiem smoren;
 • Je past je snel aan nieuwe situaties aan;
 • Je bent flexibel en bent ertoe bereid 's avonds en op zaterdag te werken;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

 • Vernieuwbaar contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau D1 - administratief assistent). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.530,44 voor 5 jaar ervaring en € 2.841,20 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE :

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:vr 24 mei 2024
 • Locatie: Dienst Parking
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]