Functieomschrijving

Beheerder van de evaluatiecyclus (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

Het departement Human Resources omvat momenteel de Personeelsdienst en de dienst Bezoldigingen en Pensioenen. Het is de taak van het departement een vernieuwend humanresourcesbeleid aangepast aan de noden van de gemeente voor te stellen en in te voeren.

Als partner van het bestuur start het departement Human Resources de projecten op en/of begeleidt ze in samenhang met de strategie bepaald door het directiecomité en met de visie van de beleidsorganen van de gemeente. Op praktischer vlak verzorgt het het administratief beheer van de loopbaan van ongeveer 1.000 statutaire en/of contractuele ambtenaars, met naleving van de wetgeving.

Functie

OPDRACHT:

Onder het gezag van de verantwoordelijke Selectie en Aanwerving en de directrice Human Resources en overeenkomstig de richtlijnen van de gemeentesecretaris en het college pas je de HR-processen en ‑hulpmiddelen toe in het domein van de evaluatie van het personeel, overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Handvest van 2017.

Je beheert de invoering van de nieuwe evaluatiecyclus en de digitalisering van het proces via de soft HR-software van het HR-departement.

Je verzorgt het administratief beheer en de opvolging van de dossiers van de personeelsleden op het vlak van de evaluatie.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • Je verschaft advies aan de ambtenaars of dienstverantwoordelijken inzake evaluatie, licht hen in en wijst hen de weg;
 • Je informeert de medewerkers over de nieuwe evaluatiecyclus (gesprekken, uitdagingen, verwachtingen, documenten, ...);
 • Je biedt ondersteuning aan de evaluatoren tijdens de cyclus;
 • Je helpt in de dienst om de verschillende dimensies van de procedure te coördineren (functiebeschrijving, opleidingsplan, ...);
 • Je brengt regelmatig verslag aan de directrice Human Resources uit over de voortgang van de cyclus in de verschillende departementen van het bestuur en de ondervonden moeilijkheden;
 • Je organiseert infosessies voor de medewerkers over de evaluatiecyclus en verschaft eerste informatie aan de nieuwe medewerkers;
 • Je werkt een FAQ bij;
 • Je werkt de documenten in de soft HR-software bij;
 • Je bereidt documenten (e-mails, verslagen aan het college, mededelingen, presentaties, ...) voor en stelt ze op;
 • Zodra het project van de nieuwe evaluatiecyclus geïmplementeerd is, aanvaard je vrijwillig nieuwe verantwoordelijkheden wanneer de projecten en activiteiten van de dienst dit vereisen.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van:

OFWEL:

Een bachelordiploma (hoger onderwijs korte type) in een sociale richting (humanresourcesmanagement, psychologisch assistent, enz.);

OFWEL:

Een bachelordiploma (hoger onderwijs korte type) EN beschikt over minstens 2 jaar ervaring in een gelijkaardige functie (duidelijk te vermelden in je motivatiebrief en cv).

Opgelet: het diploma is een absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde.

 • Je bent gericht op dienstverlening aan het publiek;
 • Je werkt graag in teamverband;
 • Je beschikt over ervaring in projectbeheer;
 • Je kan goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • Je legt gemakkelijk contact;
 • Je kan goed teksten opstellen;
 • Je bent stressbestendig en flexibel;
 • Je hebt actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • Je hebt kennis van de Microsoft Office-programma's (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, enz.).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (hernieuwbaar);
 • Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds (37,5 uur/week);
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1 - administratief secretaris). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden);
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques (€ 8);
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende uren (onder voorbehoud dat dit verenigbaar is met de intern georganiseerde opleidingen) en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Mogelijkheid tot (structureel en occasioneel) telewerk, onder voorbehoud dat dit verenigbaar is met de organisatie van de dienst en van de interne opleidingen;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (HR, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag en zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:vr 24 mei 2024
 • Locatie: Departement Human Resources
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]