Functieomschrijving

Projectverantwoordelijke Wegen/Mobiliteit (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

De Wegendienst werkt onder andere intern technische projecten voor de inrichting van de weg uit en verzorgt het toezicht erop tijdens de uitvoering. Hij heeft als opdracht om de openbare ruimte te onderhouden, te renoveren en te verbeteren, lokale problemen op schaal van een straat te analyseren en er oplossingen voor te vinden, maar ook een globale visie te hebben over het gemeentelijk grondgebied en daarbuiten, in samenwerking met de cel Mobiliteit. Zijn talrijke opdrachten liggen in de lijn van een wens om de levenskwaliteit in de stad voor alle gebruikers te verbeteren.

De Wegendienst werft een technische ambtenaar aan die belast zal zijn met de opvolging van de werven van de verschillende concessiehouders (Vivaqua, Sibelga, telecom, ...) en van de gemeentelijke/gewestelijke onderhouds- en renovatieprojecten van de openbare ruimte. Deze projecten maken deel uit van het programma van de diverse inrichtingen van de Wegendienst, meer bepaald herstelling van trottoirs, asfalteren van straten, heraanleg van gevel tot gevel, klein onderhoud, enz.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U analyseert de vragen tot lokale aanpassing van de openbare ruimte;
 • U werkt lokale inrichtingen uit en volgt deze projecten op tot de uitvoering ervan;
 • U verzorgt de administratieve opvolging van de projecten: bestekken, brieven, vorderingsstaten, enz.;
 • U beheert de procedure van overheidsopdrachten;
 • U plant de uit te voeren werkzaamheden;
 • U beheert de technische en financiële aspecten van de werken en de planning ervan;
 • U stelt bestekken op voor de uitvoering van werken en leidt de toewijzingsprocedure;
 • U verleent advies over de inrichting van de openbare ruimte om rekening te houden met de verplaatsingsnoden van alle gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, voertuigen, zwaarbeladen voertuigen, openbaar vervoer, enz.);
 • U wint inlichtingen in over wat elders gerealiseerd wordt om de reflectie te voeden.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een Master in de bouw of technische richting of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Ervaring in het domein van de opvolging van werven en/of in het ontwerp van weginrichtingen is een pluspunt;
 • Het brevet van "mobiliteitsadviseur" en/of ervaring in het domein van de mobiliteit is een pluspunt;
 • U bent in staat om plannen te begrijpen en te interpreteren;
 • U heeft kennis van en/of interesse voor openbare ruimtes en de technieken voor de inrichting van de weg;
 • U heeft een goede kennis van de geldende wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald:
  • Inzake overheidsopdrachten;
  • Inzake mobiliteit in Brussel (verkeersreglement en reglement van de wegbeheerder, Good Move-plan, enz.);
  • Inzake stedenbouw (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, enz.);
  • Van het typebestek 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Van de ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

VERWACHTE COMPETENTIES:

 • U maakt doeltreffend gebruik van informaticatools zoals AutoCad, Osiris en het platform Fix My Street;
 • U kunt zelfstandig werken, taken verrichten zonder voortdurend toezicht en communiceert spontaan over de vordering van uw projecten met uw oversten en met de betrokken collega's;
 • U bent nauwgezet, oplossingsgericht, denkt synthetisch en bent in staat om projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren;
 • U werkt zich gemakkelijk in een team in en kunt goed samenwerken;
 • U beheert uw agenda verstandig om de deadlines na te leven;
 • U communiceert positief binnen het team om een rustig en aangenaam klimaat te bevorderen;
 • U legt vlot contact met het publiek;
 • U kunt zich aanpassen aan nieuwe situaties en neemt graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op wanneer onvoorziene wijzigingen optreden;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract met onbepaalde duur ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1). Ter informatie: bruto maandloon voor niveau A1, een bruto maandloon van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Professionele opdracht in een dynamisch team ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:di 28 mei 2024
 • Locatie: Wegendienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]