Functieomschrijving

Gemeenschapswacht (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT :

De Preventiedienst zet zich in om psychosociale problemen en criminaliteit te verminderen via projecten en campagnes die het veiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van elkeen moeten verbeteren.

FUNCTIEOMSCHRIJVING :

U staat in voor de preventie door een zichtbare aanwezigheid op de openbare weg en in de parken. U werkt aan de vermindering van het onveiligheidsgevoel en een betere sociale cohesie. Alle nuttige informatie die u opmerkt geeft u door om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

 • U patrouilleert op de openbare weg en in de parken (te voet, per fiets of met de auto) ;
 • U sensibiliseert van de bevolking inzake preventie van risicogedrag (via gemeentelijke, gewestelijke en federale preventiecampagnes) ;
 • U communiceert van belangrijke informatie rond veiligheid, milieu en wegen aan de coördinator van de gemeenschapswachten en de coördinatiecel ;
 • U informeert de bevolking over gevaarlijk en asociaal gedrag ;
 • U garandeert op oversteekplaatsengheid de veiligheid van kinderen, personen met handicap of ouderen ;
 • U begeleidt schoolkinderen bij verplaatsingen in groep en in het kader van het fietsbrevet ;
 • U werkt mee aan de veiligheid tijdens evenementen op het gemeentelijke grondgebied of in samenwerking met de gemeente (sportmanifestaties, brocantes, …) ;
 • U opent en sluit elke dag de gemeentelijke parken ;
 • U ondersteunt burgers en verwijst naar de gepaste diensten.

GEZOCHT PROFIEL :

 • U heeft een diploma lager secundair onderwijs (U bent geslaagd voor je 4de middelbaar) ;
 • U voldoet aan de voorwaarden ACTIVA-APS ;
 • U bent van goed zedelijk gedrag.
 • U kunt een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen ;
 • U heeft een goede lichamelijke conditie en bent erg fietsvaardig ;
 • U kan autonoom werken en heeft een verantwoordelijkheidsgevoel ;
 • U werkt graag in teamverband. ;
 • U kunt gegevens analyseren. ;
 • U bent stressbestendig en staat open voor dialoog om conflictsituaties aan te pakken;
 • U kunt zich snel aanpassen aan nieuwe situaties ;
 • U bent flexibel en bent bereid om 's avonds en op zaterdag te werken ;
 • U heeft een actieve kennis van het Nederlands en het Frans en kunt dit aantonen met een SELOR-attest (schriftelijke en mondelinge communicatie).

ONS AANBOD :

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau D1) ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 16 juni 2022
 • Locatie: Dienst Preventie

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]