Functieomschrijving

Omkaderingsbeambte voor het werkliedenpersoneel (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

Een gemeentebestuur heeft talrijke gebouwen nodig (meer dan honderd in Ukkel) om zijn opdrachten te kunnen vervullen. Dit zijn onder meer administratieve gebouwen, scholen, kinderdagverblijven, sportcentra en culturele gebouwen.
Het onderhoud en de renovatie van deze gebouwen en soms het bouwen van nieuwe valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Gemeentegebouwen. Die is opgesplitst in twee afdelingen: de afdeling "Onderhoud" en de afdeling "Architectuur".
De afdeling "Onderhoud" telt een veertigtal arbeiders die de nodige onderhoudswerken verrichten. Ze beheert voornamelijk de technische aspecten van de gebouwen (beheer van de telefonie, van de verwarming, enz.).
Tot de belangrijkste dossiers die de laatste jaren beheerd werden door de dienst Gemeentegebouwen horen meer bepaald de wederopbouw van de school Val Fleuri, de bouw van een vierde kinderdagverblijf in Homborch, een sportzaal in het complex Neerstalle en een administratief gebouw in de Beeckmanstraat.

UW TAKEN:

o U verzorgt de goede algemene uitvoering van de werken door.
o De planning en de budgettering van de interventies.
o Het beheer van de aanvragen door te zorgen voor al de nodige logistiek voor de interventies van de teams.
o Het beheer van de bestellingen, de leveringen en de facturering.
o De controle van de lopende werven.
o U beschikt over een ruime ervaring in de bouwsector.
o U verzorgt het overleg en de coördinatie met de andere partijen op het vlak van veiligheid en organisatie.
o U bent nauwgezet en kunt procedures en deadlines naleven.
o U bent in staat een situatie te analyseren, de problemen te herkennen en ze samen te vatten.
o U zorgt voor een vlotte samenwerking tussen de teams en de hiërarchie.
o U beheert de software voor het beheer van de ambtenaars en de interventies.
o U kunt werken met internet en technische informatie opzoeken om ervoor te zorgen dat er veilig en kwalitatief materiaal ter beschikking is, waarbij u de kosten beperkt.
o U motiveert en controleert de interventieteams in samenwerking met de ploegbazen en de dienstchef.
o U coördineert en beheert opleidingsacties.
o U kunt goed interventierapporten of verslagen over het gedrag van een ambtenaar uitschrijven.
o U werkt voor alle interventies samen met de technische verantwoordelijken om de meest coherente oplossing aan te wenden.
o U maakt een verslag op van de activiteiten en van de stand van zaken van de interventies voor de dienstchef.
o U past de algemene reglementering inzake veiligheid en hygiëne op het werk toe.
o U bent bereid om opleidingen te volgen.

GEZOCHT PROFIEL:

o U bent houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs in verband met de functie;
o U werkt ordelijk en nauwkeurig;
o U werkt graag op zelfstandige basis, maar ook in teamverband;
o U beschikt over een rijbewijs B;
o U houdt van verantwoordelijkheid;
o U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
o U bent gestructureerd, nauwgezet en systematisch in de opvolging van uw dossiers;
o U bent een organisatietalent en kunt de juiste prioriteiten stellen;
o U legt vlot contacten en neemt een diplomatieke houding aan;
o U kunt conflicten in goede banen leiden;
o U bent stressbestendig en flexibel;
o Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e mail, enz.).

INZETBARE KENNIS:

o U biedt de best mogelijke dienstverlening tegen de beste prijs;
o U stelt een eerste diagnose van de verschillende problemen en stuurt door naar de betrokken interne hulpmiddelen door de procedure rond probleemaanpak toe te passen;
o U beheert de hulpmiddelen (menselijk kapitaal, materiaal en financiën) zo goed mogelijk om de gevraagde doelstellingen te bereiken;
o U levert aan de verantwoordelijke van de ontvangerij alle vereiste elementen voor het beheer van de bestellingen en de facturering;
o U doet voorstellen en/of past de wijzigingen en procedures toe om de technieken te verbeteren die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de werven;
o U helpt mee bij het opstellen van de begrotingsplanning van overheidsopdrachten;
o U waakt over de naleving van de veiligheidsnormen en -reglementen;
o U waakt over de toepassing van de wetgeving van het arbeidsreglement;
o U geeft blijk van beroepsethiek, rechtvaardigheid, gereserveerdheid en loyaliteit;
o U heeft een luisterend oor en communiceert proactief;
o U werkt samen met uw collega's en draagt bij aan het behoud van een aangenaam werkklimaat;
o U gebruikt de collectieve en individuele beschermingsmiddelen.

ONS AANBOD:

o Contract met bepaalde duur van zes maanden (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
o Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C5 - technisch hoofdassistent);
o Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en maximum zes jaar in de privésector;
o Aangename werkomgeving;
o Eindejaarstoelage;
o Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
o Gratis MIVB-abonnement;
o 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
o Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
o Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

  • Online op:wo 16 september 2020
  • Locatie: Dienst Onderhoud

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

  • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]