Functieomschrijving

Administratief secretaris (M/V/X)

Functie

OPDRACHT:

In haar algemene beleidsverklaring verbindt de gemeente Ukkel zich ertoe de maatregelen te respecteren in de strijd tegen elke vorm van discriminatie. Ze bevordert de rechten van de vrouw[1] en de gelijke kansen.

Daarom heeft de gemeente Ukkel het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak ondertekend. Zo heeft ze de taak een actieplan op te stellen na de bekrachtiging van dit charter.

Bovendien bereidt het gemeentebestuur de geleidelijke realisatie van een gendergevoelig budget voor, waarvan gender mainstreaming het gevolg is. De genderinclusie volgt een intersectioneel perspectief om te strijden tegen alle vormen van discriminatie: gender, geslacht, leeftijd, klasse, etnie, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, religie, seksuele geaardheid, cultuur, geloofsovertuiging, enz.

UW TAKEN:

U werkt nauw samen met de schepen van Gendergelijkheid en met het bevoegde departementshoofd:

 • U bereidt een actieplan ten voordele van de vrouwenrechten, gendergelijkheid en gelijke kansen voor zoals voorzien in het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak, implementeert het en verzekert de opvolging en de evaluatie ervan. Dit transversaal hulpmiddel bevat kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en uitvoeringstermijnen. Het wordt opgesteld in samenspraak met de bevoegde schepen en de verschillende gemeentediensten. Het wordt meer bepaald uitgewerkt via een samenwerking met de verenigingen op het terrein en volgens een participatief proces. Het houdt rekening met de intersectionaliteit.
 • U voorziet de bekrachtiging van het Verdrag van Istanbul en integreert deze acties in het gemeentelijk actieplan om de gemeente te verbinden in de strijd tegen geweld en discriminatie ten aanzien van vrouwen en meisjes en om feminicides te voorkomen.
 • U coördineert de gender budgeting en daarmee nauw verwant de gender mainstreaming binnen de gemeente Ukkel.
 • U neemt deel aan het diversiteitscomité en werkt samen met het referentiepersoneel voor gelijke kansen.
 • U zoekt naar subsidies.
 • U beheert de budgetten bestemd voor Gelijke Kansen en Gendergelijkheid.
 • U organiseert concrete acties in het kader van de sensibilisering rond Gelijke Kansen en Gendergelijkheid. U verzorgt de concrete opvolging ervan op het terrein.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma/graduaat;
 • U bent vertrouwd met de huidige uitdagingen inzake vrouwenrechten, gelijke kansen en genderstudies en beheerst de concepten;
 • U heeft kennis van de aangelegenheden en reglementering in verband met vrouwenrechten, diversiteit en de strijd tegen discriminatie en blijft op de hoogte van de wetgeving, actualiteit en studies in verband met deze aangelegenheid;
 • U verzamelt en verwerkt de informatie, u bent in staat een gegrond advies uit te brengen op basis van een diagnose, u kunt goed analyseren;
 • U kunt uitstekend teksten opstellen;
 • U kunt vlot mondeling en schriftelijk communiceren, overleggen en overtuigen;
 • U kunt vergaderingen organiseren, eraan deelnemen en ze leiden;
 • U heeft aanleg om netwerken uit te bouwen en te onderhouden en relaties op te bouwen, zowel binnen als buiten de instelling;
 • U bent nauwkeurig, creatief, proactief en gaat systematisch te werk;
 • U kunt goed organiseren en prioriteiten stellen;
 • U beheert actief een project en coördineert zowel de menselijke als de materiële krachten en hulpmiddelen;
 • U kunt een budget ramen en de opvolging van de uitgaven verzekeren;
 • U bent flexibel en stressbestendig;
 • U leeft de termijnen na;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest van de schriftelijke en mondelinge proef);
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

BIJKOMENDE TROEVEN:

 • U spreekt Engels;
 • U heeft een goede kennis van het verenigingsleven ter zake.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (minstens niveau B1 - administratief secretaris);
 • Er wordt rekening gehouden met uw anciënniteit in de privésector en de overheidssector voor relevante functies in verband met de aangeboden functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, enz.).

Geïnteresseerd? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.


[1] Met andere woorden iedereen die als vrouw geïdentificeerd is en/of zich herkent in deze benaming.

 • Online op:vr 10 juli 2020
 • Locatie: Dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]