Functieomschrijving

Mobility manager (M/V/X)

Functie

UW OPDRACHT:

Als verantwoordelijke voor de planning en het beheer van de bewegingen in de gemeente, alsook voor het volledige wagenpark omvat uw opdracht twee hoofdlijnen:

 • Enerzijds het opstellen en uitwerken van een werkwijze die een nauwkeurig beheer van het park van motorvoertuigen, fietsen en uitrustingen (onderdelen, veiligheidsuitrustingen, enz.) verzekert en in ruimere zin betrekking heeft op alle aspecten van het beheer van het park (selectie, weergave, gebruik, onderhoud, sensibilisering, tevredenheidsenquêtes en opvolgingsindicatoren);
 • Anderzijds het ontwikkelen van een zo geschikt mogelijke mobiliteitsstrategie voor elke gemeentedienst door de actieve/zachte mobiliteit te stimuleren voor het voltallige personeel (administratief en technisch) en de werking op het terrein te verzekeren.

UW TAKEN:

U staat onder het toezicht van het hoofd van het departement Openbare Ruimte:

 • U beheert en coördineert het team (evaluaties, opleidingen, enz.).
 • U superviseert de opvolging van de taken van de cel Vervoer (boetes, bezwaarschriften, ongevallen, onderhoud van de verschillende voertuigen, logistieke opvolging van de vloot, relatie met de mechanische werkplaatsen (intern en extern), opvolging van de stock flow en het beheer ervan, enz.).
 • U werkt samen met de andere entiteiten (gemeentes, gewesten en federale overheid) om de kwaliteit van de dienst te verbeteren.
 • U volgt de ontwikkeling van een software op om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de gemeentelijke mobiliteit.
 • U ontwikkelt en superviseert de verbeteringsprocedures van het beheersysteem van de vloot zodat ze zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk worden.
 • U staat in voor de naleving van de geldende wetgeving.
 • U volgt de prestatie-indicatoren van de beroepsverplaatsingen op en ontwikkelt ze.
 • U stelt nieuwe infrastructuur op de terreinen van de medewerkers voor om de actieve/zachte mobiliteit te vergemakkelijken na uw analyse van de behoeften en van het potentieel (bv.: verbetering van het opladen van elektrische fietsen, verhoging van het aantal fietsparkeerplaatsen ter plaatse, plaatsing van meer laadpalen voor elektrische voertuigen, ...).
 • U ontwikkelt een zacht mobiliteitsbeleid in samenhang met het bedrijfsvervoerplan (BVP) en voert het uit. U verzamelt de informatie van dit bedrijfsvervoerplan en ontwikkelt ambitieuze doelstellingen.
 • U waakt over de veiligheidsaspecten van de mobiliteit en ontwikkelt preventieve maatregelen en veiligheidsregels in samenwerking met de IDPBW.
 • U coördineert en interpreteert de enquêtes met ons administratief personeel en het personeel op het terrein over het gebruik van de fiets (behoeften, verwachtingen, moeilijkheden, ...).
 • U werkt actief mee aan het bestek voor de leveringen opgesteld door de Opdrachtencentrale en het departement Openbare Ruimte.
 • U coördineert het onderhoud van de vloot met de mechanische werkplaats, in samenwerking met de Opdrachtencentrale en het departement Openbare Ruimte voor de huur van voertuigen en/of tijdelijke voertuigen.
 • U beheert de begrotingsaspecten en het beroep op de onderaanneming met naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten: financiële analyses, invordering van de kosten, investeringsplan.
 • U bent het aanspreekpunt voor alle andere opdrachten die samenhangen met mobiliteit en die gevraagd kunnen worden door de andere gemeentediensten.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U beschikt over een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een technisch vakgebied of in verband met milieukundig beheer of mobiliteitsmanagement;
 • Houder zijn van een masterdiploma in logistiek en/of mobiliteitsmanagement is een pluspunt, net als een opleiding mobiliteitsadviseur of overheidsopdrachten (opstellen en analyse van een bestek) gevolgd hebben;
 • U beschikt over minstens twee jaar ervaring in de volgende domeinen: projectbeheer, beheer van de vloot en/of logistiek, mobiliteitsbeheer, beheer van projectoproepen;
 • U heeft een goede kennis van de mobiliteitsuitdagingen, de financiële aspecten (kostenanalyse, investeringsplan en invordering), alsook van de markt en de mechaniek van de vloot, meer in het bijzonder de thema's in verband met grijpers, containers, "klassieke" en "groene" vloot (elektrische fietsen en voertuigen), enz.;
 • U past bij de missie en de waarden van de gemeente Ukkel. U bent in het bijzonder gevoelig voor duurzaam beheer (financieel en milieukundig);
 • U past zich gemakkelijk aan en bent oplossingsgericht;
 • U bent nauwkeurig en betrouwbaar en heeft een analytische geest;
 • U kunt prioriteiten stellen en leeft de termijnen en instructies na;
 • U geeft blijk van respect voor anderen en voor de organisatie;
 • U heeft technische kennis over projectbeheer;
 • U werkt graag zelfstandig, maar bent ook een teamspeler en kunt goed samenwerken;
 • U staat open voor veranderingen, bent flexibel en beschikbaar;
 • U bent nauwgezet, systematisch, georganiseerd, proactief en aarzelt niet om initiatief te nemen;
 • U heeft een analytische en synthetische geest en bent resultaatgericht;
 • U bent stressbestendig;
 • Actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract van onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1 of A1 afhankelijk van het diploma);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en maximum zes jaar in de privésector voor ervaring die nuttig is voor de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:do 14 oktober 2021
 • Locatie: Departement Openbare Ruimte

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]