Functieomschrijving

Een Projectverantwoordelijke Wegen/Mobiliteit (M/V/X)

Functie

UW OPDRACHT:

Onder de verantwoordelijkheid van de dienstchef Wegen/Mobiliteit van de gemeente Ukkel bent u verantwoordelijk voor enerzijds de concrete verwezenlijking van de studies en herinrichtingen van de middelgrote werven die gevraagd worden door de studies van de dienst Mobiliteit en anderzijds voor de omkadering en de opvolging van uw team van arbeiders en technici.

De cel Wegen werft een technische ambtenaar aan die belast zal zijn met de uitwerking van de projecten die ertoe strekken te beantwoorden aan de vragen van de buurtbewoners om mobiliteitsproblemen op te lossen. Deze projecten maken deel uit van het programma van de diverse inrichtingen van de Wegendienst. De Wegendienst werkt onder andere intern technische projecten voor de inrichting van de weg uit en verzorgt het toezicht erop tijdens de uitvoering.

De cel Mobiliteit heeft als doelstelling oplossingen te vinden voor lokale problemen, in een straat, maar ook een globale visie te krijgen over het volledige gemeentelijk grondgebied en daarbuiten. De talrijke opdrachten liggen in de lijn van het verlangen om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren door de verkeershinder te beperken.

UW TAKEN:

 • U bent ermee belast om acties voor gerichte inrichtingen op de weg uit te voeren die voortvloeien uit de strategische mobiliteitsplannen: Fietsplan, Toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte, Parkeeractieplan, toekomstig Gemeentelijk Mobiliteitsplan, schoolomgevingen, enz.;
 • U analyseert de vragen tot lokale aanpassing van de openbare ruimte;
 • U werkt lokale inrichtingen uit en volgt deze projecten op tot de uitvoering ervan;
 • U plant de uit te voeren werkzaamheden;
 • U beheert de technische en financiële aspecten van de werken en de planning ervan;
 • U stelt bestekken op voor de uitvoering van werken en leidt de toewijzingsprocedure;
 • U verleent advies over de inrichting van de openbare ruimte om rekening te houden met de verplaatsingsnoden van alle gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, voertuigen, vrachtverkeer, openbaar vervoer, enz.);
 • U wint inlichtingen in over wat elders gerealiseerd wordt om de reflectie te voeden;
 • U beheert de verticale signalisatie en de wegmarkeringen;
 • U beheert en superviseert een team (een technicus en arbeiders) die tussenkomen bij de gerichte inrichtingen op de weg;

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een LICENTIE/MASTER (in de bouw, stadsbeheer, geografie, landschapsarchitectuur, enz.) of bent houder van een BACHELOR in de bouw of gelijkwaardig;
 • Het brevet van "mobiliteitsadviseur" en/of ervaring in het domein van de mobiliteit is een pluspunt;
 • U bent in staat om plannen te begrijpen en te interpreteren;
 • U heeft kennis van en/of interesse voor openbare ruimtes en de technieken voor de inrichting van de weg;
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake mobiliteit in Brussel (verkeersreglement, code van de wegbeheerder, GPBP, Good Move, ...);
 • Van de principes voor het onderhoud van waterlopen;
 • Van de principes voor het onderhoud van ondergrondse leidingen;
 • Van het TB 2015;
 • Van het BWRO en de GSV;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

 • U kunt vlot overweg met computertoepassingen zoals Microsoft Office, AutoCad, Covadis, ArcMap, Osiris en het platform Fix My Street;
 • U kunt zelfstandig werken, taken verrichten zonder voortdurend toezicht en communiceert spontaan over de vordering van uw projecten met uw oversten en met uw betrokken collega's;
 • U bent nauwgezet, oplossingsgericht, denkt synthetisch en bent in staat om projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren;
 • U werkt zich gemakkelijk in een team in en kunt goed samenwerken;
 • U beheert uw agenda verstandig om de deadlines na te leven;
 • U communiceert positief binnen het team om een rustig en aangenaam klimaat te bevorderen;
 • U legt vlot contact met het publiek;
 • U kunt zich aanpassen aan nieuwe situaties en neemt graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op wanneer onvoorziene wijzigingen optreden;

ONS AANBOD:

 • Contract met onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (B1 of A1 afhankelijk van het diploma);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en de privésector in verband met de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdcheques;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Aangename werkomgeving;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:di 1 december 2020
 • Locatie: Departement Openbare Ruimte

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]