Functieomschrijving

Verantwoordelijke interne communicatie (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het gemeentebestuur van Ukkel verhuist dit jaar van zijn huidige kantoren naar het operationeel centrum OCS en het administratief centrum U in de Stallestraat. In deze geest van modernisering zullen er gelijktijdig andere grote projecten gevoerd en geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Er zullen dus grote uitdagingen aangepakt moeten worden door al onze medewerkers, die zowel een hoofdrolspeler als een partner van deze veranderingen zijn.

UW OPDRACHTEN:

Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeentesecretaris:

 • Vertaalt u het intern communicatiebeleid in concrete acties;
 • Werkt u verschillende communicatiekanalen en -strategieën uit om een duidelijke en doeltreffende communicatie te garanderen;
 • Verzekert u zo een professioneel en samenhangend beeld van het gemeentebestuur van Ukkel.

UW TAKEN:

 • U draagt bij aan de communicatiestrategie door actief mee te werken aan de uitvoering ervan;
 • U vertaalt het communicatiebeleid in een operationeel communicatieplan dankzij allerlei verspreidingstechnieken en u zorgt ervoor dat dit plan wordt uitgevoerd;
 • U beheert de communicatieprojecten door de interne klanten te begeleiden (directiecomité, departementen, directies, enz.);
 • U brengt regelmatig verslag uit over de stand van zaken van het interne communicatieplan en u stelt verslagen op over de resultaten van de gevoerde communicatieacties;
 • U levert technische en operationele steun aan de gebruikers van de verschillende verspreidingskanalen;
 • U verzorgt de organisatie van de informatie via de verschillende bestaande interne en externe communicatiedragers;
 • U stelt artikels op voor gemeentelijke interne publicaties;
 • U beheert het intranet van de gemeente;
 • U ontwikkelt interne acties die samenhangen met de bedrijfscultuur;
 • U werkt uw kennis voortdurend bij zodat u kunt communiceren volgens de laatste inzichten en evoluties.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een master in communicatie of gelijkaardig;
 • U beschikt over een nuttige ervaring van minstens vijf jaar in het domein van interne communicatie;
 • Beschikken over ervaring en/of een goede kennis van de werking en de structuur van een bestuur is een troef.

UW COMPETENTIES:

 • U bent dynamisch, enthousiast, staat open voor verandering en werkt graag transversaal;
 • U bent stressbestendig en flexibel en houdt van verantwoordelijkheden;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U neemt initiatief en bent proactief;
 • U bent zelfstandig, maar kunt ook goed in teamverband werken;
 • U heeft uitstekende redactionele vaardigheden en kunt vlot voor een publiek spreken;
 • U bent creatief en in staat om meerdere communicatiekanalen te gebruiken (video's, e-mail, tutorials, enz.);
 • U bent in staat om het jargon duidelijk verstaanbaar te maken en complexe uitdagingen duidelijk en overtuigend voor te stellen, ongeacht het doelpubliek;
 • U kunt zich vlot inwerken in een nieuwe omgeving;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en van het Nederlands;
 • U kunt overweg met kantoorsoftware, met desktop publishing en met fotobewerkingssoftware (Pack Office, OpenOffice, Publisher, InDesign, Photoshop, Illustrator, ...);
 • U kunt werken met de nieuwe communicatiemiddelen en met NICT (web, blogs, sociale netwerken, intranet, elektronische nieuwsbrief, ...).

ONS AANBOD:

 • Contract voor onbepaalde duur. Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A4);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Mogelijkheid tot occasioneel telewerk;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Eindejaarstoelage;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 24 maart 2021
 • Locatie: Secretariaat

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]