Functieomschrijving

Een aankoper (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

UW TAKEN:

 • U verzorgt de plaatsing van overheidsopdrachten van leveringen en diensten.
 • U bent de referentiebeheerder van uw dossiers.
 • U bepaalt de noden in samenwerking met de vragende diensten.
 • U verkent de markt.
 • U stelt de nodige documenten op en voert de verschillende fases van de procedure tot de gunning van de opdracht uit overeenkomstig de geldende wetgeving en de opgelegde termijnen.
 • U analyseert de offertes en onderhandelt met de inschrijvers als de procedures daarin voorzien.
 • U verzorgt de opvolging van de uitvoering van bepaalde opdrachten (beheer van bestellingen, facturen, enz.).

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in bestuurswetenschappen en openbaar bestuur of in het commercieel domein;
 • Een opleiding of ervaring in het domein van overheidsopdrachten en/of in het gemeentedomein is een pluspunt;
 • Kennis van of interesse voor technische aangelegenheden is een bijkomende troef, aangezien u onder andere verantwoordelijk zult zijn voor de aankoop van machines en voertuigen.
 • U past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan;
 • U bent strikt, systematisch en creatief;
 • U heeft een analytische geest;
 • U bent een organisatietalent en kunt de juiste prioriteiten stellen;
 • U onderhandelt graag en bent ervoor in de wieg gelegd;
 • U werkt graag in een dynamisch en gemotiveerd team;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U beschikt over kennis van computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

Ons aanbod:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (met het oog op een contract van onbepaalde duur). Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1 - administratief secretaris) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Taalpremie op basis van de attesten afgeleverd door Selor of elke andere erkende instelling ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden ;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt per e-mail ook bijkomende inlichtingen over de vacature bekomen bij mevr. Sylvie Duez, directrice Human Resources, via sduez@ukkel.brussels, met vermelding van uw volledige gegevens.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 17 november 2021
 • Locatie: Opdrachtencentrale

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]