Functieomschrijving

Verantwoordelijke schoolremediëring (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

OPDRACHT:

U verschaft remediëring in het kader van het project "Schoolremediëring" van de pool Advies schoolbegeleiding van de Preventiedienst. Dit project heeft als doelstelling om de schoolachterstand opgelopen tijdens de COVID-periode weg te werken, meer bepaald voor Frans en wiskunde, voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar om het schoolverzuim op lange termijn te beperken.

U verzekert uw opdrachten zelfstandig op verschillende locaties in de gemeente Ukkel (opening, organisatie, sluiting van de lokalen, naleven van de gezondheidsmaatregelen).

UW TAKEN:

In samenwerking met de twee adviseurs schoolbegeleiding draagt u bij aan de opvolging van de leerlingen en aan de naleving van hun remediëringsdoelstellingen:

 • Herkenning van de pedagogische behoeften in samenwerking met de adviseurs schoolbegeleiding;
 • Deelname aan overlegvergaderingen met het team van de twee adviseurs schoolbegeleiding;
 • Evaluatie van de vorderingen van de leerling en opstellen van de volgfiche.

U verzorgt de remediëring voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, meer bepaald voor Frans en wiskunde:

 • Voorbereiding van en advies bij oefeningen aangepast aan de leerlingen;
 • Opvolging van de leerlingen per groep van minstens 4 en maximum 8 leerlingen.

PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelor leerkracht lager onderwijs en/of van een master onderwijswetenschappen. Ofwel beschikt u over nuttige ervaring in het domein van remediëring of school- en pedagogische begeleiding van kinderen met schoolmoeilijkheden.
 • U bent leerkracht of bent in staat lessen Frans en wiskunde te geven aan leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. De mogelijkheid om lessen Nederlands is een pluspunt ;
 • U bent gepassioneerd, vriendelijk en heeft een uitstekende band met leerlingen met schoolmoeilijkheden ;
 • U bent geduldig en past zich aan aan de specifieke behoeften van de leerlingen die u opvolgt ;
 • U bent in staat om de leemtes van een leerling te analyseren, een programma op te stellen om hem te helpen en zijn voortgang over 4 tot 8 sessies te evalueren ;
 • U bent in staat om samen te werken en alle noodzakelijke informatie nauwgezet te delen met uw collega's, partners van het project ;
 • U bent gestructureerd, ordelijk en flexibel, bent in staat uw werk zelfstandig te organiseren en durft initiatief te nemen om de verwachte resultaten te behalen ;
 • U beheert uw verplaatsingen tussen de verschillende werkplekken zelfstandig.

ONS AANBOD:

 • Contract van bepaalde duur - Indiensttreding in september 2021 tot juni 2022 ;
 • Weekrooster van maximum 18.45 uur (waarvan 4 uur "administratief" werk), te spreiden volgens de beschikbaarheden over maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond en woensdagnamiddag ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1 of A1 afhankelijk van het diploma) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

*Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:di 28 september 2021
 • Locatie: Dienst Economische en Sociale Zaken

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]