Functieomschrijving

Leidinggevend bibliothecaris (M/V/X)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het netwerk van Franstalige bibliotheken van Ukkel bestaat uit drie instellingen verspreid over het volledige grondgebied van de gemeente, meer bepaald bibliotheek Homborch, bibliotheek-mediatheek Le Phare en bibliotheek Le Centre, gelegen in een prachtig herenhuis omringd door groen. De bibliotheken streven ernaar om de komende jaren echte ontmoetings- en ontspanningsruimtes na de woning en de werkplek en plaatsen voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling te worden waar de burgers deelnemen aan het leven van de instelling die ze bezoeken.

OPDRACHT:

Als verantwoordelijke van bibliotheek Le Centre verzorgt u de coördinatie en de opvolging van de activiteiten, met naleving van de wetgeving en de opdrachten die voorzien zijn in het vijfjarenplan. U coördineert het team zodat er goede relaties ontstaan en waakt erover dat er een kwalitatieve dienstverlening geboden wordt aan alle gebruikers.

UW TAKEN:

U staat onder de verantwoordelijkheid van de dienst Cultuur en de coördinatie van de Franstalige bibliotheken:

 • U draagt via acties en partnerschappen bij aan de uitvoering van de prioriteiten van het nieuwe plan om het openbaar lezen te ontwikkelen (2021-2025) en aan de naleving van het decreet van het openbaar lezen;
 • U beoordeelt voortdurend het aanbod aan documentaire middelen om het te actualiseren;
 • U beheert de budgetten voor het aankoopbeleid van de bibliotheek;
 • U coördineert en managet het personeel van de bibliotheek, meer bepaald:
  • U organiseert de taken en activiteiten van het personeel (u stelt de activiteitenplanning, de uurroosters op, enz.);
  • U verzekert de administratieve omkadering van de ambtenaars;
  • U beheert de afwezigheden;
  • U controleert het werk dat door de medewerkers verricht wordt en neemt samen met de hiërarchische oversten deel aan de evaluatie van de ambtenaars;
 • U stelt allerlei documenten op (verslagen, processen-verbaal, brieven, enz.);
 • U verzorgt de logistiek van de bibliotheek en volgt ze op;
 • U neemt actief deel aan de vergaderingen van het netwerk van de bibliotheken en aan de vergaderingen georganiseerd door de dienst Cultuur, de Federatie Wallonië-Brussel of de ondersteunende bibliotheken;
 • U past de gemeentelijke richtlijnen toe;
 • U informeert en oriënteert het publiek;
 • U deelt relevante informatie met de coördinator van de bibliotheken en met de chef van de dienst Cultuur;
 • U doet voorstellen om de werkorganisatie en werkwijzen te verbeteren.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma/graduaat bibliothecaris/documentalist of bibliotheekwetenschappen;
 • U beschikt over nuttige ervaring in het leiden van een team en in planning;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin, bent communicatief ingesteld en bent een organisatietalent;
 • U bent strikt, precies en gaat planmatig te werk;
 • U bent stressbestendig en kunt de opgelegde termijnen zonder problemen naleven;
 • U bent geschikt om conflicten op te lossen;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U neemt initiatief;
 • U past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan;
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.);
 • U beheerst de verschillende bibliotheconomische tools.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B5 - hoofdbibliothecaris);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:di 30 november 2021
 • Locatie: Bibliotheek Le Centre

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]