Functieomschrijving

Coördinator van het verenigingsleven (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

UW OPDRACHT:

Binnen de dienst Sociale Actie bent u ermee belast de cohesieprojecten uit te voeren, te ondersteunen en te coördineren steunend op de beschikbare hulpmiddelen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een participatieve verenigingsdynamiek. U ontwerpt, coördineert en voert de lokale acties uit en bent het aanspreekpunt van het bestuur op het terrein.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U organiseert overlegmomenten tussen de verenigingen om cohesieprojecten te ontwikkelen en te coördineren;
 • U bevordert de synergieën en versterkt de band tussen de verenigingen en de lokale partners;
 • U biedt pedagogische en administratieve begeleiding aan de verenigingen;
 • U verzekert het ontwerp en de opmaak van diverse documenten (jaarverslagen, processen-verbaal, verslagen);
 • U verzekert de analyse en de bijwerking van het "sociale aanbod" op het gemeentelijk grondgebied;
 • U werkt tools, voorzieningen voor dialoog, opleiding en uitwisseling van praktijken uit samen met alle betrokken actoren;
 • U helpt bij de indiening van de dossiers voor subsidieaanvragen (gemeentelijk contract van sociale samenhang, Fipi);
 • U organiseert evenementen om de sociale samenhang te versterken;
 • U werkt actief mee aan het communicatiebeleid voor de actoren op het terrein, de bevolking en de lokale gemeenschappen;
 • U beheert de terbeschikkingstelling van infrastructuur in de buurt;
 • U ontwikkelt en/of verbetert de beheertools en de procedures.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U heeft een master in een sociale richting;
 • U heeft een goede kennis van de Brusselse instellingen en van het verenigingsleven. Een eerste ervaring in het milieu is een pluspunt;
 • U heeft goede capaciteiten in administratief en financieel beheer;
 • U beschikt over minstens 3 jaar afdoende ervaring in projectbeheer;
 • U kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden;
 • U beschikt over vaardigheden om vergaderingen te leiden (het woord nemen in het openbaar, leiding van een groep, enz.);
 • U bent in staat om een complexe sociaal-stedelijke omgeving te conceptualiseren, te beargumenteren en te analyseren;
 • U heeft interesse voor genderuitdagingen;
 • U bent van nature dynamisch en proactief;
 • U heeft al een evaluatieproces gevoerd;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin en kunt goed omgaan met stress;
 • U heeft een luisterend oor en kunt vlot in dialoog treden met de verschillende hiërarchische machten;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge proef).
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.) en van internet.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (verlengbaar) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt per e-mail ook bijkomende inlichtingen over de vacature bekomen bij mevr. Frédérique Meuris-Desmet, via fmeuris@ukkel.brussels, of dhr. Jean-François Van Campenhoudt, via jfvancampenhoudt@ukkel.brussels met vermelding van uw volledige gegevens.

*Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 4 augustus 2021
 • Locatie: Sociale Actie

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]