Functieomschrijving

Eerstaanwezend attaché (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het centraal secretariaat is verantwoordelijk voor het beheer en de organisatie van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad (opmaak van de agenda, processen-verbaal, registers, enz.) en voor de goede uitvoering van de beslissingen van deze twee vergaderingen (verzending naar de Voogdij, publicatie op de website van de gemeente Ukkel, communicatie van de beslissingen aan de gemeentediensten, organisatie van de zittingen, enz.).

Het is ook belast met de opvolging van de vragen tot toegang tot de administratieve documenten en van de verschillende wetten, meer bepaald met betrekking tot de administratieve transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U verzorgt het beheer en de organisatie van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad via het bijhorende computerprogramma;
 • U verzekert de goede uitvoering van de beslissingen van deze twee vergaderingen;
 • U verzekert de goede uitvoering van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
 • U adviseert de andere gemeentediensten over praktische kwesties met betrekking tot het beheer van de zittingen van de gemeentelijke vergaderingen;
 • U analyseert de omzendbrieven en de opmerkingen van de toezichthoudende overheid en deelt ze mee aan de betrokken gemeentediensten;
 • U analyseert en verzekert de implementatie van de relevante wetteksten, meer bepaald wat betreft de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en de vermogensaangiften;
 • U verzekert de opvolging van de vragen tot toegang tot de administratieve documenten;
 • U stelt de jaarverslagen van het bestuur op (activiteiten van het bestuur, transparantie van de bezoldigingen van de openbare mandatarissen, overheidsopdrachten, subsidies, ...);
 • U waakt over de naleving van de wetgeving op de gemeentelijke vzw's en intercommunales en over de opvolging van de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers erin;
 • U staat de gemeentesecretaris bij tijdens de zittingen van de gemeenteraad, die een keer per maand 's avonds gehouden worden.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een licentie/master in de rechten, politieke wetenschappen of economische wetenschappen;
 • U bent perfect tweetalig;
 • Een eerste ervaring in een openbaar ambt is een troef, alsook kennis van de Nieuwe Gemeentewet;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U houdt van verantwoordelijkheid;
 • U bent proactief;
 • U werkt autonoom en kunt goed in teamverband werken;
 • U heeft affiniteit met de analyse van wetteksten;
 • U kunt zeer goed teksten opstellen;
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...);
 • U bent bereid om de zittingen van de gemeenteraad bij te wonen, die een keer per maand 's avonds gehouden worden.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van een jaar met mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's - niveau A1 (min. € 3.057 - max. € 4.395 bruto volgens de huidige index);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Aangename werkomgeving;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt bijkomende informatie in verband met de functie verkrijgen bij Ariane Leblicq, verantwoordelijke van het departement Algemene Zaken, per e-mail via aleblicq@ukkel.brussels, met vermelding van uw volledige gegevens.

*Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:ma 16 augustus 2021
 • Locatie: Dienst Centraal secretariaat

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]