Functieomschrijving

Jurist (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het departement Human Resources omvat de diensten Personeel, Bezoldigingen en Pensioenen. De dienst beheert ± 800 gemeentelijke ambtenaren in het kader van een modernisering van het bestuur en een groepering van alle administratieve en operationele diensten op 2 sites tegen 2022.

UW OPDRACHT:

Als jurist gespecialiseerd in sociaal recht biedt u dagelijks juridische ondersteuning aan uw team en aan de directrice Human Resources en draagt zo bij aan de ontwikkeling van de hr-procedures.

U verzorgt het administratief beheer en de opvolging van de dossiers van de personeelsleden en werkt nauw samen met de teamleden van de Personeelsdienst en met uw collega's van de dienst Bezoldigingen en Pensioenen.

UW TAKEN:

 • U informeert, adviseert en oriënteert het hr-team en uw hiërarchie in de juridische aangelegenheden die u aangaan;
 • U stelt ontwerpen van regelgevende teksten met betrekking tot de door de dienst behandelde aangelegenheden op en stelt ze voor;
 • U werkt mee aan de revisie van de reeds bestaande gemeentelijke regelgevende teksten;
 • U analyseert overeenkomsten en stelt ze op;
 • U bent verantwoordelijk voor de opvolging van de disciplinaire aangelegenheden;
 • U bereidt dossiers rond hr-thema's voor, analyseert ze en staat in voor de opvolging ervan;
 • U houdt uw kennis up-to-date en waakt er regelmatig over;
 • U bereidt allerlei documenten voor en stelt ze op (nota's, adviezen, verslagen aan het college en aan de raad, enz.);
 • U neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen.

UW PROFIEL:

 • U bent houder van een master in de rechten, bij voorkeur met een specialisatie in sociaal recht;
 • U beschikt over een zekere ervaring in het domein van human resources;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U houdt van verantwoordelijkheid;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U geeft blijk van teamgeest en werkt graag in een dynamische en gemotiveerde dienst;
 • U geeft blijk van loyaliteit en bent discreet;
 • U handelt eerlijk en professioneel en bent resultaatgericht;
 • U legt gemakkelijk contact;
 • U houdt van verandering;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U heeft een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (met het oog op een contract van onbepaalde duur). Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - bestuurssecretaris);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet;
 • Taalpremie op basis van de attesten afgeleverd door Selor of elke andere erkende instelling;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt per e-mail ook bijkomende inlichtingen over de vacature bekomen bij mevr. Sylvie Duez, directrice Human Resources, via sduez@ukkel.brussels, met vermelding van uw volledige gegevens.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:ma 18 oktober 2021
 • Locatie: Departement Human Resources

Administration communale d'Uccle

Place Jean Vander Elst 29
1180 Bruxelles
België

 • Tel: 02/348.65.11
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]