Functieomschrijving

Loodgieter - Verwarmingstechnicus (M*/V**)

Functie


 • Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

  CONTEXT:

  Een gemeentebestuur heeft talrijke gebouwen nodig (meer dan honderd in Ukkel) om zijn opdrachten te kunnen vervullen. Dit zijn onder meer administratieve gebouwen, scholen, kinderdagverblijven, sportcentra en culturele gebouwen.

  Het onderhoud en de renovatie van deze gebouwen en soms het bouwen van nieuwe valt onder de verantwoordelijkheid van de dienst Gemeentegebouwen. Die is opgesplitst in twee afdelingen: de afdeling "Onderhoud" en de afdeling "Architectuur".

  De afdeling "Onderhoud" telt een veertigtal arbeiders die de nodige onderhoudswerken verrichten. Ze beheert voornamelijk de technische aspecten van de gebouwen (beheer van de telefonie, van de verwarming, enz.).

  Tot de belangrijkste dossiers die de laatste jaren beheerd werden door de dienst Gemeentegebouwen horen meer bepaald de wederopbouw van de school Val Fleuri, de bouw van een vierde kinderdagverblijf in Homborch, een sportzaal in het complex Neerstalle en een administratief gebouw in de Beeckmanstraat.

  UW TAKEN:

  • U verricht het onderhoud, de herstelling en de wijzigingen van de verwarmings- en sanitaire installaties rekening houdend met de plaatsgesteldheid en de veiligheidsregels;
  • U analyseert, detecteert en lost de storingen doeltreffend op;
  • U verricht het zagen, de assemblage en de montage van de verschillende onderdelen van een installatie;
  • U onderhoudt het gebruikte gereedschap en de machines;
  • U beschermt de omgeving tegen hinder die door uw activiteiten veroorzaakt wordt

  GEZOCHT PROFIEL:

  • U beschikt over een rijbewijs B. U bent houder van een geldig diploma als loodgieter/verwarmingstechnicus of u beschikt over afdoende ervaring (minstens 5 jaar);
  • U kent de verschillende technieken voor de plaatsing en assemblage van de verschillende materialen waaruit een installatie kan bestaan (staal, koper, meerlaags, Niron PEHD, pvc, ...);
  • U beheerst de werkingsprincipes van een verwarmingsinstallatie met hoge en lage temperatuur;
  • U heeft een groot aanpassingsvermogen naargelang de verschillende merken ketels en regelingen;
  • U kunt het gereedschap en de machines correct gebruiken;
  • U heeft kennis van de veiligheidsregels en -richtlijnen op een werf;
  • U kunt werken op hoogte (vaste of mobiele bouwsteigers, ladders);
  • U kunt een situatie analyseren en doeltreffende oplossingen met een lage kostprijs voorstellen;
  • U kunt plannen interpreteren en de technische bepalingen naleven;
  • U geeft blijk van teamgeest en kunt samenwerken met andere vakgroepen;
  • U kunt een duidelijk en beknopt verslag opmaken voor uw hiërarchie om een situatie uit te leggen en het nodige materiaal aan te vragen;
  • U kunt de opgelegde termijnen zonder problemen naleven;
  • U kunt kalm blijven en geeft blijk van zelfbeheersing;
  • U bent polyvalent en versterkt de andere vakgroepen wanneer dat gevraagd wordt;
  • U beschikt over een rijbewijs B;
  • U kreeg een gunstige gezondheidsbeoordeling voorafgaand aan uw aanwerving;
  • U heeft een blanco strafblad;
  • De regeling van het type Siemens synco 700 beheersen is een echt pluspunt.

  ONS AANBOD:

  • Contract met bepaalde duur van 6 maanden (verlengbaar). Onmiddellijke indiensttreding;
  • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau D1);
  • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
  • Maaltijdcheques;
  • Gratis MIVB-abonnement;
  • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
  • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet;
  • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
  • Aangename werkomgeving;
  • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

  DE SELECTIEPROCEDURE:

  Interesse? Vul het sollicitatieformulier in de rubriek "Vacatures" op onze website www.ukkel.be in en voeg er uw cv, uw motivatiebrief en een kopie van het vereiste diploma aan toe.

  De verschillende stappen van het aanwervings- en selectieproces:

  • De kandidaturen worden een eerste keer gescreend op basis van de competenties en de beroepservaring van de verschillende kandidaten.
  • De gepreselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan een technische test.
  • De kandidaten die voor deze test slagen nemen tot slot deel aan een gesprek over allerlei onderwerpen in verband met het gezochte functieprofiel.

  *Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

  ** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:ma 15 mei 2023
 • Locatie: Dienst Onderhoud van de gemeentegebouwen

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]