Functieomschrijving

Straathoekwerker (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De Preventiedienst van de gemeente Ukkel draagt bij aan de sociale samenhang op lokaal vlak. Hij zet zich in om de psychosociale en criminogene risico's te verminderen door projecten en acties te ontwikkelen die bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel, een betere levenskwaliteit en meer gezelligheid voor iedereen.
De dienst bestaat uit verschillende polen: de coördinatie (een interne evaluator, een administratief en financieel coördinator en een preventieambtenaar), de gemeenschapswachten, de inbraakpreventie, schooladvies- en begeleiding, de straathoekwerkers en de sociale bemiddeling.


OPDRACHT:

De pool van de straathoekwerkers wordt volop hervormd. We stellen vast dat het noodzakelijk is zijn opdrachten van sociale samenhang en zijn praktijk van straatwerk te doen evolueren.
De straathoekwerker/sociaal straatwerker heeft als opdracht om het doelpubliek (publiek dat buiten de maatschappij staat, meer bepaald kwetsbare jongeren en personen) opnieuw te vermaatschappelijken en zelfstandig te maken door zich op straat beschikbaar te houden en te werken in een netwerk.

Onder toezicht van de coördinator en binnen een team van vijf personen:

 • U verzekert een aanwezigheid op straat (minstens 50 % van de werktijd), observeert en analyseert de problematieken in de wijk;
 • U toont uw beschikbaarheid voor het doelpubliek aan door doelgerichte oplossingen voor te stellen op basis van uw analyse van de wijk en de behoeften van het doelpubliek (luisteren, informeren, oriënteren en begeleiden);
 • U verzorgt sociale permanenties en bent de tussenpersoon voor de opvolging van de maatschappelijke vragen van het doelpubliek bij gespecialiseerde centra of hulpstructuren;
 • U zet projecten op middellange en lange termijn en activiteiten voor het doelpubliek in de openbare ruimte op touw;
 • U integreert het doelpubliek in structurerende acties om het opnieuw te vermaatschappelijken en zelfstandig te maken;
 • U ontwikkelt een netwerk van tussenpersonen om een gepast antwoord te bieden op de problemen van het doelpubliek (deelname aan lokale samenwerkingen, platformen, ...);
 • U verricht administratieve taken, stelt verslagen op en brengt verslag uit aan uw hiërarchie.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in sociale wetenschappen, gespecialiseerde opvoeder of van een ander bachelordiploma in een maatschappelijke richting;
 • Ervaring met sociaal straatwerk, met een kwetsbaar publiek of met een publiek dat buiten de maatschappij staat is een pluspunt;
 • Indien u uw diploma behaald heeft in een land buiten de EU, kunt u deelnemen aan de selectie op voorwaarde dat u een gelijkschakeling van uw diploma afgeleverd door de Franse of Vlaamse Gemeenschap gekregen heeft. Gelieve de gelijkschakeling van uw diploma bij uw kandidatuur te voegen;
 • U heeft kennis van de werkwijze van sociaal straatwerk;
 • U bent vertrouwd met de instellingen die als tussenpersoon optreden en met de lokale sociale hulpmiddelen;
 • U kunt goed teksten opstellen en bent een organisatietalent;
 • U heeft een luisterend oor klaar, kunt goed analyseren en identificeert de behoeften gemakkelijk;
 • U bent in staat om u aan te passen: u functioneert goed, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief en bent in staat om het publiek verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen;
 • U respecteert de ethische en deontologische principes die eigen zijn aan de functie van sociaal straatwerker en gemeentelijk werknemer in het algemeen;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...);
 • Kennis van een vreemde taal is een pluspunt.

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Indiensttreding vanaf 8 augustus 2022;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - bestuurssecretaris);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) - 5 dagen binnen de volgende grenzen: van maandag tot zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 29 september 2022
 • Locatie: Preventiedienst

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]