Functieomschrijving

Buurtwerker (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De Preventiedienst van de gemeente Ukkel draagt bij aan de sociale samenhang op lokaal vlak. Hij zet zich in om de psychosociale en criminogene risico's te verminderen door projecten en acties te ontwikkelen die bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel, een betere levenskwaliteit en meer gezelligheid voor iedereen.

De dienst bestaat uit verschillende polen: de coördinatie (een interne evaluator, een administratief en financieel coördinator en een preventieambtenaar), de gemeenschapswachten, de inbraakpreventie, schooladvies- en begeleiding, de buurtwerkers (straathoekwerkers) en de sociale bemiddeling.

UW OPDRACHT:

De pool van de buurtwerkers (straathoekwerkers) wordt volop hervormd. We stellen vast dat het noodzakelijk is zijn opdrachten te doen evolueren naar buurtwerk, sociale samenhang en een grondigere praktijk van het straathoekwerk.

De pool streeft de volgende doelstellingen na:

 • De ontwikkeling van de wijken bevorderen, waar het aangenaam wonen is, om de socioculturele integratie te stimuleren;
 • Een openbare ruimte garanderen die het positief sociaal contact en het veiligheidsgevoel bevordert;
 • De ontwikkeling van een veerkrachtige gemeenschap en individuen ondersteunen;
 • Werken met doelgroepen die een beperkte toegang tot de ondersteunende diensten hebben.

UW TAKEN:

Onder toezicht van de coördinator en binnen een team van zes personen:

 • Spoort u kwetsbare personen op straat op;
 • Plant, organiseert en voert u activiteiten (sport-, zomer-, culturele activiteiten, ...) uit met de doelgroepen om te beantwoorden aan de bovenstaande doelstellingen;
 • Doet u rondes en verzekert u een zichtbare en actieve aanwezigheid in de openbare ruimte;
 • Creëert u een vertrouwensband met de doelgroepen;
 • Onderhoudt u relaties met de lokale partners en ontwikkelt u een netwerk dat nuttig is voor de functie;
 • Verwijst u het publiek door naar de ondersteunende diensten en de gepaste organisaties.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma of gelijkwaardig;
 • U heeft een uitstekende kennis van en een bewezen ervaring in straatwerk;
 • U bent in staat om een werkwijze van straatwerk te laten zien;
 • U heeft een rijbewijs B;
 • U analyseert de behoeften om er de individuele en/of collectieve vraag uit te halen;
 • U bent in staat om uw professioneel terrein te analyseren en hypotheses te formuleren over de noodzakelijke middelen om er de problematieken aan te pakken;
 • U bent in staat om samen te werken met verschillende actoren om samen vormgegeven en inclusieve antwoorden te bieden;
 • U bent in staat om de praktische en administratieve aspecten van een project te leiden;
 • U heeft goede redactionele vaardigheden;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.) ;
 • U beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden (met het oog op een contract van onbepaalde duur) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en in de privésector voor ervaring die nuttig is voor de functie;
 • Maaltijdcheques;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week): 5 dagen binnen de volgende grenzen: van maandag tot zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 28 april 2022
 • Locatie: Preventiedienst

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]