Functieomschrijving

Mobiliteitsadviseur (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De cel Mobiliteit leidt de uitvoering van het gemeentelijk en gewestelijk mobiliteitsbeleid in goede banen, bepaalt de strategie en werkt de planning ervan uit op basis van de beleidsdoelstellingen. Dankzij dit kader kan ze de beslissingen oriënteren om oplossingen te vinden voor de mobiliteitsproblemen in de openbare ruimte om een mobiliteit te ontwikkelen die veiliger is voor alle gebruikers, minder vervuilend en minder lawaaierig is, met behoud van een universele bereikbaarheid van alle wijken om te beantwoorden aan hun behoeften.

De cel verschaft ook adviezen over de verschillende projecten voor de inrichting van de openbare ruimte.

U wordt omkaderd door de verantwoordelijke van de cel Mobiliteit, die deel uitmaakt van de Wegendienst, waarmee u nauw samenwerkt.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U werkt actief mee aan de uitwerking en de opvolging van de gemeentelijke en gewestelijke mobiliteitsplannen (Gemeentelijk Mobiliteitsplan, PAVE, Bypad, Carsharing, enz.);
 • U werkt mee aan de uitwerking en de opvolging van het sectoraal beleid inzake mobiliteit: fietsparkeerplaatsen, fietsboxen, zones voor elektrisch laden, leveringszones, Stad 30, schoolomgevingen, circulatieplan, standplaatsen voor autodelen, fietsinrichtingen, enz.);
 • U houdt zich bezig met de invoering van evaluatietools voor de ondernomen acties en monitort ze: peilingen, snelheidsmetingen, verkeerstellingen en monitoring van de mobiliteit;
 • U verzorgt het dagelijks beheer van de mobiliteitskwesties: u verschaft antwoord aan de gebruikers van de openbare ruimte, beantwoordt vragen van het gewest, biedt ondersteuning aan de andere diensten, enz.;
 • U verleent advies over de inrichting van de openbare ruimte om rekening te houden met de verplaatsingsnoden van alle gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, voertuigen, zwaarbeladen voertuigen, openbaar vervoer, enz.);
 • U stelt de bestekken op met betrekking tot de aanstelling van een studiebureau voor mobiliteitsstudies en beheert de gunningsprocedure;
 • U biedt ondersteuning bij de uitvoering van evenementen, communicatie met burgerinspraak en sensibiliseringsacties rond mobiliteit en verkeersveiligheid.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een masterdiploma (stadsbeheer, landschapsarchitectuur, enz.);
 • Een brevet van "mobiliteitsadviseur" en/of ervaring in het domein van de mobiliteit is een bijkomende troef;
 • Kennis van de wetgeving inzake mobiliteit (Good Move, GPBP, verkeersreglement, reglement voor de wegbeheerder, enz.) in Brussel is een bijkomende troef;
 • U begrijpt en interpreteert technische plannen en dossiers zonder problemen;
 • U bent in staat zelfstandig te werken, zonder voortdurend toezicht;
 • U neemt initiatief;
 • U bent nauwgezet en heeft zin voor synthese;
 • U kunt goed organiseren, respecteert de deadlines en kunt prioriteiten stellen;
 • U houdt ervan projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren;
 • U kunt goed samenwerken en kunt zich snel inwerken in een team;
 • U past zich gemakkelijk aan nieuwe situaties aan en neemt graag nieuwe taken/verantwoordelijkheden op;
 • U bent vlot in de omgang en legt snel nieuwe contacten;
 • U brengt uw oversten en uw collega's regelmatig op de hoogte van de vorderingen in uw projecten;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U heeft idealiter kennis van tekenprogramma's op de computer en/of geografische informatiesystemen;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 28 april 2022
 • Locatie: Dienst Mobiliteit

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]