Functieomschrijving

Projectverantwoordelijke Sociale Actie en Samenhang (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De ambtenaar oefent zijn functie uit binnen de dienst Sociale Actie. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering, de ondersteuning en de coördinatie van de cohesieprojecten en steunt hiervoor op de beschikbare hulpmiddelen. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van een participatieve verenigingsdynamiek. Hij ontwerpt, coördineert en voert de lokale acties uit. Hij is het aanspreekpunt van het bestuur op het terrein.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U verzorgt de organisatie van het lokaal overleg, zoals voorzien in het decreet van de COCOF met betrekking tot de sociale samenhang van 30 november 2018 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2019 (het ontwerp en de opmaak van jaarverslagen, de analyse en de bijwerking van het "sociaal aanbod" op het gemeentelijk grondgebied en de nodige institutionele contacten verzorgen, meewerken aan de behandeling van dossiers voor subsidieaanvragen (gemeentelijk contract van sociale samenhang, projectoproepen "impuls", ...) ;
 • U organiseert het overleg tussen de verenigingen om cohesieprojecten te ontwikkelen ;
 • U brengt synergieën en sterkere banden tussen de verenigingen en de lokale actoren tot stand ;
 • U biedt pedagogische en administratieve begeleiding aan de verenigingen ;
 • U geeft de toekomstgerichte analyse van de problematieken en van de maatschappelijke evoluties op het gemeentelijk grondgebied (en in de omgeving ervan) vorm ;
 • U ontwikkelt en ondersteunt de bestaande acties, projecten en evenementen binnen het departement ;
 • U bent het centrale aanspreekpunt voor alle vragen over sociale samenhang.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U heeft een master in een sociale richting ;
 • U heeft een goede kennis van een overheid of van een vereniging. Een eerste ervaring in het milieu is een pluspunt ;
 • U beschikt over goede capaciteiten om administratieve en financiële taken te beheren ;
 • U bent in staat om projecten op te zetten en in goede banen te leiden ;
 • U beheerst de voornaamste computer- en internettools ;
 • U heeft uitstekende redactionele vaardigheden (verschillende vormen: pv's, activiteitenverslagen, syntheses) ;
 • U kunt vergaderingen in goede banen leiden (vermogen om het woord te nemen voor een publiek en om groepen en vergaderingen te leiden) ;
 • U kunt verschillende partners rond een project samenbrengen ;
 • U kunt goed schriftelijk en mondeling communiceren ;
 • U geeft blijk van zin voor initiatief en vernieuwing ;
 • U kunt een complexe sociaal-stedelijke omgeving conceptualiseren, beargumenteren en analyseren ;
 • U heeft een goede kennis van de Brusselse instellingen en van het verenigingsleven ;
 • U heeft interesse voor genderuitdagingen ;
 • U bent dynamisch en proactief, heeft een luisterend oor klaar en treedt gemakkelijk in dialoog ;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin ;
 • U bent stressbestendig ;
 • U bent in staat om een evaluatieproces te voeren.

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur van zes maanden (met het oog op een contract van onbepaalde duur) - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de kosten voor het andere openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Taalpremie op basis van de attesten afgeleverd door Selor of elke andere erkende instelling ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 9 juni 2022
 • Locatie: Dienst Sociale Actie

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]