Functieomschrijving

Administratief assistent (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De dienst van de Ontvanger is belast met de opmaak van de begroting en van de rekening, met de inning van de ontvangsten en met de betaling van de uitgaven.

Hij is opgedeeld in verschillende cellen, waaronder de cel "Ontvangsten", die op zoek is naar een polyvalente medewerker.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U verzekert het beheer van verschillende bankrekeningen en waakt over de bestemming van de ontvangsten van verschillende diensten (Reserveren van parkeerplaatsen, Bevolking, Burgerlijke Stand, Reispassen, enz.) ;
 • U werkt bijgevolg samen met de collega's van de andere gemeentediensten om de bewijsstukken van deze ontvangsten te verkrijgen binnen de vastgestelde termijnen ;
 • U verzekert de terugbetaling van de onrechtmatig verkregen ontvangsten voor deze verschillende diensten ;
 • U verzorgt de invoering van alle elementen met betrekking tot de 2 voornoemde punten ;
 • U verzorgt de administratieve opvolging van de notariële kennisgevingen en van de faillissementen in samenwerking met de dienst Belastingen ;
 • U beheert de invordering van bepaalde belastingen die door ons bestuur op de rol geplaatst worden ;
 • Afwisselend met uw rechtstreekse collega's:
  • Verstuurt u de rekeninguittreksels naar de verschillende diensten ;
  • Waakt u over de voorbereiding van de zakken met muntstukken en biljetten voor het geldtransport ;
  • Ontvangt u het publiek aan ons loket en bevestigt u of het al dan niet gemeentebelastingen verschuldigd is.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of gelijkwaardig in een boekhoudkundige en/of administratieve richting ;
 • Nuttige ervaring in een overheid op vlak van belastingen kan een troef zijn ;
 • U staat graag ten dienste van het publiek en van de belastingbetaler ;
 • U bent een organisatietalent ;
 • U voert uw taken zelfstandig en gestructureerd uit onder toezicht van de verantwoordelijke van de cel Ontvangsten ;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers ;
 • U bent doeltreffend en flexibel ;
 • U bent stressbestendig ;
 • U heeft een teamgeest ;
 • U kunt initiatief nemen, organiseren en wordt graag polyvalent ingezet ;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest van de schriftelijke en mondelinge proef). Basiskennis van het Engels vormt een pluspunt voor onze buitenlandse belastingplichtigen ;
 • U beheerst de gangbare computertools en bent in staat zich aan te passen aan het gebruik van specifieke software (boekhouding, bankzaken, facturering, ...) en officiële databanken.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C) ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 8 juni 2022
 • Locatie: Dienst van de Ontvanger (Cel Ontvangsten)

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]