Functieomschrijving

Coördinator "Accueil Temps Libre" (M/V)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De ATL-coördinator is belast met de coördinatie van de Accueil Temps Libre op het grondgebied van de gemeente, in naleving van de geldende wetten en reglementen en in naleving van zijn werkkader bepaald door de ATL-overeenkomst gesloten tussen het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) en de gemeente.

Onder de verantwoordelijkheid van de schepen die bevoegd is voor deze aangelegenheid en in samenwerking met de Gemeentelijke Opvangcommissie (GOC) helpt hij mee aan de uitvoering van een samenhangend beleid voor de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd.

De functie past in een werklogica in samenwerking met alle opvangoperatoren (verenigingen en openbare instellingen) die activiteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar organiseren voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, in het weekend en tijdens de schoolvakanties.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U informeert de gezinnen en professionals over de beroepssector;
 • U organiseert en leidt werkvergaderingen met verschillende partners;
 • U neemt deel aan de Gemeentelijke Opvangcommissies (GOC) en andere werkvergaderingen;
 • U stelt verslagen, nota's, brieven, … op;
 • U helpt mee aan de samenstelling van administratieve dossiers (coördinatiesubsidie);
 • U coördineert de opmaak van de stand van zaken, van de analyse van de behoeften, van het LCK-programma (lokaal coördinatieprogramma voor het kind);
 • U voert het LCK-programma uit op het grondgebied van de gemeente (de adviezen vertalen in acties, de hulpmiddelen mobiliseren, enz.);
 • U evalueert het LCK-programma en stelt het activiteitenverslag en het jaaractieplan op;
 • U ondersteunt de organisatie van de GOC en verzorgt het secretariaat ervan;
 • U sensibiliseert en begeleidt de opvangoperatoren in de ontwikkeling van de opvangkwaliteit en de opmaak van hun opvangproject;
 • U sensibiliseert en informeert de partners van de ATL (opvangwerkers en projectverantwoordelijken) over het belang en de mogelijkheden om zich te vormen rond kwalitatieve opvang;
 • U stimuleert samenwerkingen en smeedt banden tussen de opvangoperatoren;
 • U ondersteunt initiatieven inzake kwalitatieve opvang, opvangprojecten, nieuwe opvangcentra, enz.;
 • U informeert de gebruikers over de bestaande opvangoperatoren en de georganiseerde activiteiten;
 • U coördineert het opvangaanbod en de ATL-opvangoperatoren (samenhangend en gevarieerd aanbod);
 • U waakt over de sector van de ATL en over de behoeften van de gezinnen.

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:

 • U verzorgt de pedagogische begeleiding van het mentoraatproject;
 • U beheert het inclusieproject voor kinderen met een handicap en verzekert de opvolging ervan op het terrein het hele jaar door en tijdens de schoolvakanties, in samenwerking met de ATL-partners van de gemeente;
 • U werkt mee aan de selectie van de studenten en superviseert hun werk op het terrein;
 • U evalueert de projecten en de medewerkers.

ARBEIDSVOORWAARDEN:

 • De functie vereist frequente verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente en af en toe in het Brussels gewest. Hiervoor is het een pluspunt om te beschikken over een persoonlijk voertuig dat u in het kader van uw werk kunt gebruiken;
 • Ze houdt prestaties buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties in, naargelang de behoeften;
 • Ze past in een logica van samenwerking met de partners van het netwerk voor kinderopvang tijdens de vrije tijd en de inrichtende machten van de opvang, voornamelijk van 2,5- tot 12-jarigen. Ze vereist dus een neutrale houding en een luisterend oor voor iedereen, een open geest en respect voor iedereen, in gelijk welke situatie;
 • Ervaring op het terrein in de sector van de kinderopvang en meer in het bijzonder in de inclusie van kinderen met een handicap is onontbeerlijk;
 • Een goede kennis van de gemeente vormt een pluspunt.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in een sociale, psychologische of pedagogische richting, voltijds of sociale promotie, of van een gelijkwaardig diploma;
 • U beschikt over een rijbewijs B;
 • U heeft een goede kennis van het institutioneel en wetgevend kader van de sector van de kinderopvang en van het netwerk van partners, in het bijzonder de ATL (openbare en private opvangoperatoren, gemeentelijke partners, ONE, OEJAJ, enz.);
 • U heeft een goede kennis van de ontwikkelingsprincipes van de pedagogische psychologie van het kind en van zijn behoeften;
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden en kunt foutloos schrijven;
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden (contacten en samenwerking met verschillende types interne en externe partners) en kunt zich vlot mondeling uitdrukken;
 • U beschikt over goede organisatorische vaardigheden (planning) en kunt uw tijd goed indelen;
 • U werkt graag in teamverband;
 • U heeft een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, Google Docs, enz.).

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur (met het oog op een contract van onbepaalde duur). Indiensttreding gepland midden oktober 2022;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Aangename werkomgeving in een nieuw gebouw;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:di 14 juni 2022
 • Locatie: Dienst Buitenschoolse Activiteiten

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]