Functieomschrijving

Architect/Stedenbouwkundige (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT :

De dienst Stedenbouw heeft de verantwoordelijkheid om stedenbouwkundige vergunningen af te leveren aan de burgers en de goede uitvoering ervan te verzekeren. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling van de aanvragen die gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

U werkt op de dienst Stedenbouw die bestaat uit een multidisciplinair team (administratief personeel, juristen, architecten, werfcontroleurs, landmeters, historici).

U zal werken in de cel Planning die sinds januari 2021 binnen de dienst Stedenbouw is opgericht. U bent met name belast met het opstellen van diagnoses van bijzondere bestemmingsplannen (met het oog op de intrekking en/of wijziging ervan), het opstellen of wijzigen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, enz.

U werkt ook samen met verschillende gemeentediensten, zoals Wegen, Stadsvernieuwing en Milieu.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

 • U zorgt voor de opvolging (voorgezette opleiding) van de planning en de ontwikkeling van wetgeving, planning en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen - waar nodig, technische analyse van ontwerpen van plannen en reglementen, deelname aan vergaderingen, opstellen van adviezen, met name over de nieuwe GSV en het nieuwe GBP;
 • U bent de interface voor de relaties (netwerk) met de andere gemeenten op het vlak van regelgeving en planning, alsook met Urban.brussels, perspectives.brussels en Brussel Leefmilieu (BIM);
 • U stelt plannen op gemeentelijke schaal op (gemeentelijk ontwikkelingsplan of bijzonder bestemmingsplan) en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en ZGSV):
  • U bereidt voorstellingen van de beslissingen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad voor,
  • U speelt de rol van projectopsteller en controleert het werk van geassocieerde projectopstellers voor deel- of thematische opdrachten,
  • U bereidt de overheidsopdrachten voor van geassocieerde projectopstellers voor deel- of thematische opdrachten, met inachtneming van de bepalingen van het BWRO en zijn bijlagen inzake effectenbeoordeling,
  • U zorgt voor de voorbereiding en de opvolging van openbare onderzoeken en de presentatie van de projecten in de overlegcommissie,
  • U verzekert de administratieve opvolging.
 • U analyseert de huidige gemeentelijke plannen en doet aanbevelingen voor aanpassingen van de instrumenten (gehele of gedeeltelijke intrekkingen, wijzigingen) - deelname aan de opstelling van de jaarlijkse begrotingen voor deze aspecten ;
 • U spoort impliciete intrekkingen op, analyseert ze en geeft er geval per geval uw mening over ;
 • U stelt thematische technische nota's op volgens de noden van de actualiteit ;
 • U begeleidt en volgt de projectvergaderingen "BWRO / Urban.brussels - Directie Stedenbouw" op ;
 • U volgt grote projecten op in de overlegcommissie ;
 • U neemt deel aan en deelt informatie tijdens interne vergaderingen binnen de dienst (architecten + controllers + juristen + secretariaat van de schepen).

GEZOCHT PROFIEL :

 • U heeft een MASTER in architectuur of stedenbouw of een gelijkwaardig diploma ;
 • U heeft een architectenstage van minimaal 5 jaar volbracht, wat gecumuleerd kan worden in een ontwerpbureau of in een gemeentelijk of gewestelijk bestuur die belast is met stedenbouw en planning ;
 • U bent stressbestendig en flexibel. U houdt van verantwoordelijkheid ;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren ;
 • U werkt autonoom en kunt goed in teamverband werken ;
 • U kunt goed teksten opstellen ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge proef) ;
 • U heeft kennis van computertoepassingen.

ONS AANBOD :

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden (met het oog op een COD). Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en maximum zes jaar in de privésector ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Prettige werkomgeving in een nieuw gebouw ;
 • Maaltijdcheques ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 16 juni 2022
 • Locatie: Dienst Stedenbouw (Cel Planning)

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]