Functieomschrijving

Hr-dossierbeheerder (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het departement Human Resources omvat de Personeelsdienst en de dienst Bezoldigingen en Pensioenen. Het is de taak van het departement een vernieuwend humanresourcesbeleid aangepast aan de noden van de gemeente voor te stellen en in te voeren.

Als partner van het bestuur start het departement Human Resources de projecten op en/of begeleidt ze in samenhang met de strategie bepaald door het directiecomité en met de visie van de beleidsorganen van de gemeente. Op praktischer vlak verzorgt het het administratief beheer van de loopbaan van ongeveer 1.000 statutaire of contractuele ambtenaars, met naleving van de wetgeving.

UW TAKEN:

 • U staat onder de leiding van de directrice Human Resources;
 • U beheert de dossiers in verband met de aanvullende prestaties van de ambtenaars van het bestuur (informatie verzamelen, invoeren, verslagen aan het college, bevelen tot mandateren, maandelijkse tabellen, statistieken, enz.);
 • U superviseert de prikklok en biedt ondersteuning voor alles wat betrekking heeft tot het beheer van de tijd van de ambtenaars in de software Uniwebtime (verlof, afwezigheden, prikkingen, enz.);
 • U bent een van de contactpersonen voor de gebruikers van de dienst;
 • U onthaalt, informeert, oriënteert en beantwoordt de ambtenaars bij vragen over stakingen, vertragingen of eventuele afwezigheden;
 • U bent verantwoordelijk voor het beheer van het ongezond werk: valorisatie van de zwaarte van de uren die door sommige ambtenaars gepresteerd worden;
 • U werkt mee aan de organisatie van de benoemingsexamens die door de Personeelsdienst georganiseerd worden;
 • U stelt allerlei documenten op (brieven en e-mails, verslagen aan het college, nota's, processen-verbaal, enz.);
 • U ondersteunt uw collega's en de hr-directrice bij hun dagtaken of bij gerichte acties, meer bepaald door hen relevante informatie te bezorgen;
 • U optimaliseert en draagt bij aan de ontwikkeling van de interne processen en procedures;
 • U codeert en archiveert de documenten die behandeld zijn met naleving van de regels van de AVG.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs;
 • U verricht graag administratieve taken;
 • U staat graag ten dienste van het publiek;
 • U bent sociaal en communicatief vaardig;
 • U bent stressbestendig;
 • U bent geduldig en empathisch;
 • U werkt graag in een dynamisch en gemotiveerd team;
 • U bevordert de goede verstandhouding en bent bereid uw collega's te helpen;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U respecteert de deadlines;
 • U werkt samen en deelt relevante informatie met anderen;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U kunt goed schrijven en bent communicatief ingesteld;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest van de schriftelijke en mondelinge proef);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.);
 • U bent in het bijzonder vertrouwd met Word en Excel.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (verlengbaar) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die rechtstreeks nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Geïnteresseerd? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

U kunt per e-mail ook bijkomende inlichtingen over de vacature bekomen bij mevr. Sylvie Duez, directrice Human Resources, via sduez@ukkel.brussels, met vermelding van uw volledige gegevens.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:ma 25 juli 2022
 • Locatie: Cel Administratief beheer van de Personeelsdienst

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]