Functieomschrijving

Tree manager/beheerder van de bosrijke parken (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De Groendienst heeft als doelstelling de ontwikkeling en het onderhoud van het gemeentelijk erfgoed van groene en bosrijke ruimtes door de voorkeur te geven aan gedifferentieerd beheer om de biodiversiteit te stimuleren, de milieukundige impact ervan zo veel mogelijk te beperken en het stelselmatig aan te passen aan de klimaatverandering. Met het oog op dit doel wil hij een specifiek beheerplan voor de planten op de weg van allerlei aard (van adventieve planten tot hoogstambomen) verwezenlijken en een strategische visie voor de beplanting van de openbare ruimte ontwikkelen. Een inventaris en een fytosanitaire diagnose van het bosrijk erfgoed zijn dus noodzakelijk om de aanzet te geven tot een ambitieuze strategie om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten, gebaseerd op de aanpassing en de beplanting van de openbare ruimtes.

De Groendienst werft een ambtenaar aan om het expertisecentrum te creëren en te worden voor alle vragen die enerzijds samenhangen met het toezicht, het onderhoud, de vernieuwing en de ziektes van de bomen en anderzijds met de snoei- en aanplantingswerken die intern of extern verricht worden.

OPDRACHT:

Algemene opdrachten:

Onder de verantwoordelijkheid van de chef van de Groendienst van de gemeente Ukkel:

 • U bouwt het referentiestelsel van het bosrijk erfgoed: er moeten een inventaris en een analyse opgemaakt worden, die voortdurend bijgewerkt moeten worden. U werkt hiervoor regelmatig samen met Leefmilieu Brussel;
 • U werkt mee aan de bepaling van het beleid voor het beheer en het onderhoud en voert een aangepast toezichts- en opvolgingsprogramma in;
 • U stuurt het team en de snoei- en aanplantingsprestaties aan;
 • U verzekert de supervisie op de operaties, ofwel door te steunen op het team van snoeiers, ofwel via aangepaste opdrachten;
 • U bent verantwoordelijk voor de opmaak en de opvolging van de stedenbouwkundige vergunningen die samenhangen met het rooien van de gemeentelijke bomen;
 • U verzorgt raadgevings- en sturingsopdrachten;
 • U vormt het personeel op het terrein over de groei van de bomen, de herkenning ervan, de voornaamste plagen en ziektes en de beheertool;
 • U bent het centrale aanspreekpunt voor de communicatie met de burgers.

Specifieke opdrachten:

 • U bouwt een referentiestelsel door u te baseren op het GIS en de gangbare onderhoudsinterventies. U definieert de typologie van de bomen, de domeinrechten en de interventievoorwaarden;
 • U stelt de invoering van een programma voor het toezicht (jaarlijkse bezoeken) en de inspectie (gedetailleerde inspecties) voor waardoor de kennis van de toestand verzekerd kan worden en de onderhoudsacties voorgesteld kunnen worden;
 • U stelt het handvest van de boom op;
 • U voert een systeem van risicoanalyse in en brengt hiërarchie in de interventies door u te baseren op een risicomatrix;
 • U beantwoordt de gebruikers over de problemen die samenhangen met uw expertisedomein;
 • U stuurt de onderhoudsoperaties en de externe werken aan;
 • U volgt de aannemingen van openbare werken op en stelt de plaatsbeschrijving voor en na de werken op;
 • U stelt een meerjareninvesteringsplan op specifiek voor het bosrijk erfgoed. U stuurt het aan en volgt de aanplantingen/rooiwerken intern en extern op;
 • U bouwt de tools om de doelstellingen van de dienst tot een goed einde te brengen, meer bepaald alle opdrachten voor studies, diagnoses, onderhoud, inspectie en werken (inclusief diegene die verwezenlijkt worden door particulieren).

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in landschapsarchitectuur, agronomie, bosbouw of landbouw;
 • U heeft expertise inzake bomen en veilige interventies;
 • U heeft een basiskennis van overheidsopdrachten;
 • U bent in staat om plannen te begrijpen en te interpreteren;
 • U heeft kennis van en/of interesse voor openbare ruimtes en de technieken voor de inrichting van groene ruimtes;
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake onderhoudsprincipes en ondergrondse leidingen, het TB 2015, het BWRO en de GSV;
 • U bent strikt, oplossingsgericht en denkt synthetisch;
 • U respecteert de opgelegde deadlines;
 • U bent in staat om projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren;
 • U bent autonoom in het beheer van uw taken, maar werkt ook graag in teamverband;
 • U kunt goed samenwerken;
 • U bent in staat om u aan te passen aan nieuwe situaties en neemt desgevallend graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U bent sociaal;
 • U deinst er niet voor terug om voor een publiek te spreken en bent in staat om vergaderingen te leiden;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U beheerst de software voor het beheer van werken en voor de opmaak van overheidsopdrachten;
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, virtuele vergaderingen, enz.) en van AutoCad, Covadis, ArcMap, Osiris en het platform Fix My Street;
 • U bent idealiter in het bezit van een rijbewijs.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (vervolgens verlengbaar voor twee jaar op voorwaarde dat de gemeente de nodige subsidies krijgt) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:wo 27 juli 2022
 • Locatie: Departement Openbare Ruimte

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]