Functieomschrijving

Adviseur schoolbegeleiding (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De Preventiedienst heeft als doel de psychosociale en criminogene risico's te beperken door projecten en acties te ontwikkelen die ernaar streven het veiligheidsgevoel te versterken, de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren en te zorgen voor een aangename leefomgeving.

De schooladviseur, gebonden aan het beroepsgeheim, biedt een eerstelijnsdienst in het kader van de schoolinschakeling voor kinderen, jongeren en hun familie die woonachtig en/of schoolgaand zijn op het grondgebied van de gemeente. Hij verzekert de aanpak van individuele situaties om te strijden tegen schoolverzuim en het te voorkomen.

Hij ontwikkelt projecten voor het doelpubliek door nauw samen te werken met de partners.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U organiseert individuele en collectieve gesprekken en verzekert de opvolging ervan;
 • U ondersteunt de gebruikers bij de verwezenlijking van hun stappen (coaching, communicatie, inschrijving, pedagogische en sociaal-administratieve oriëntatie, ouderlijke ondersteuning, enz.);
 • U informeert en adviseert de jongeren en hun familie over hun rechten en de begeleidingsmogelijkheden;
 • U werkt samen met de partners;
 • U maakt deel uit van de netwerken die werkzaam zijn rond schoolinschakeling op gemeentelijk, gemeenschaps- en gewestelijk vlak;
 • U werkt projecten uit en evalueert ze in samenwerking met de schoolactoren (informatiecampagnes over onderwijs, themaprojecten, ...);
 • U stelt onder meer begeleidingsverslagen van de jongeren en pv's van vergaderingen op;
 • U creëert communicatiemiddelen (opsomming van de lokale en gewestelijke structuren, flyers, ...);
 • U stelt statistieken op over het type begeleiding;
 • U stelt dossiers samen en beheert ze;
 • U deelt relevante informatie mee aan de coördinatiepool, in het bijzonder aan de preventieambtenaar.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een masterdiploma in mens- of educatieve wetenschappen;
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het domein van opvoeding of sociale begeleiding van personen;
 • U werkt graag in teamverband, maar kunt ook zelfstandig werken;
 • U houdt van verantwoordelijkheid;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U legt gemakkelijk contact;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Indiensttreding vanaf 8 augustus 2022;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - bestuurssecretaris);
 • Maaltijdcheques;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:di 2 augustus 2022
 • Locatie: Preventiedienst

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]