Functieomschrijving

Administratief assistent (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

De dienst Gezinnen beheert meer bepaald de verschillende bezettingen van de Family Corner en de Veertiendaagse van het kleine kind. De dienst Kinderdagverblijven houdt zich bezig met de goede werking van de vier gemeentelijke kinderdagverblijven en de twee opvanghaltes. De dienst Gezondheid en het gemeentelijk PSE verrichten voornamelijk opdrachten ter bevordering van de gezondheid op school en de gezondheidsopvolging van diverse doelgroepen. De dienst Personen met een handicap organiseert de vergaderingen met de GAPH om de situatie van kwetsbaren met een tijdelijke of permanente handicap te verbeteren. De dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid waakt tot slot over de uitvoering van het actieplan voor de wettelijkheid van de rechten van vrouwen en van alle minderheden en is bijzonder actief tijdens deze pandemie.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U bereidt dossiers voor en verzekert er het beheer en de dagelijkse administratieve opvolging van (facturering, bestelling van voedsel en geneesmiddelen, enz.);
 • U stelt allerlei documenten op (brieven en e-mails, verslagen aan het college, nota's, processen-verbaal, enz.);
 • U bent een van de contactpersonen voor de gebruikers van de dienst. U ontvangt, informeert, adviseert en oriënteert ze;
 • U ondersteunt uw collega's en de verantwoordelijke van de dienst bij hun dagtaken, meer bepaald door hen relevante informatie te bezorgen;
 • U werkt samen met de andere cellen van de dienst (kinderdagverblijven, opvanghaltes, gezondheidscentrum, ...);
 • U optimaliseert en draagt bij aan de ontwikkeling van de interne processen en procedures;
 • U biedt ondersteuning bij de organisatie van gerichte activiteiten;
 • U codeert en archiveert de documenten die behandeld zijn met naleving van de regels van de AVG.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franstalige gemeenschap;
 • U houdt van het contact met en het onthaal van het publiek. U begeleidt en ondersteunt het in de administratieve stappen en luistert aandachtig;
 • U organiseert uw taken zelfstandig en gestructureerd onder toezicht van de verantwoordelijke van de dienst;
 • U ontwikkelt een teamgeest;
 • U kunt goed analyseren, organiseren en bent polyvalent;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin bij het vervullen van uw taken;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis);
 • Kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Voltijds vervangingscontract. Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1 - administratief assistent);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques (nominale waarde van € 6);
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:do 15 september 2022
 • Locatie: Dienst Gezinnen, Kinderdagverblijven, Gezondheid, Personen met een handicap, Gelijke Kansen en Gendergelijkheid

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]