Functieomschrijving

Administratief assistent (M*/V**)

Functie

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het departement Human Resources omvat de Personeelsdienst en de dienst Bezoldigingen en Pensioenen. Het is de taak van het departement een vernieuwend humanresourcesbeleid aangepast aan de noden van de gemeente voor te stellen en in te voeren.

Als partner van het bestuur start het departement Human Resources de projecten op en/of begeleidt ze in samenhang met de strategie bepaald door het directiecomité en met de visie van de beleidsorganen van de gemeente. Op praktischer vlak verzorgt het anderzijds het administratief loopbaanbeheer van ongeveer 1.000 statutaire en/of contractuele ambtenaars, met naleving van de wetgeving.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Onder leiding van de directrice Human Resources en in de cel Aanwervingen en Competentiemanagement:

 • U ondersteunt de hr-directrice in de aanwervings- en selectieprocedure, meer bepaald door de kandidatuurdossiers te analyseren en te controleren of het profiel van de kandidaten overeenkomt met de verwachte vereisten;
 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van de sollicitatiegesprekken;
 • U stemt de agenda's van de juryleden op elkaar af, reserveert de vergaderzalen en verstuurt de uitnodigingen naar de kandidaten;
 • U stelt allerlei documenten op (brieven en e-mails, contracten, verslagen aan het college, nota's, processen-verbaal, enz.);
 • U bent een van de contactpersonen voor de gebruikers van de dienst;
 • U ontvangt, informeert, adviseert en oriënteert het personeel en de externe contactpersonen;
 • U ondersteunt uw collega's en de hr-directrice bij hun dagtaken, meer bepaald door dossiers met betrekking tot de thema's voor te bereiden, te analyseren en er de opvolging van te verzekeren;
 • U codeert en archiveert de documenten die behandeld zijn met naleving van de regels van de AVG.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een getuigschrift hoger middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse gemeenschap;
 • U staat graag ten dienste van het publiek;
 • U werkt graag in een dynamisch en gemotiveerd team;
 • U bevordert de goede verstandhouding en bent bereid uw collega's te helpen;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin en bent georganiseerd;
 • U voert uw taken zelfstandig en gestructureerd uit onder toezicht van de hr‑directrice;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U werkt samen en deelt relevante informatie met anderen;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U bent polyvalent;
 • U heeft een luisterend oor en bent assertief;
 • U kunt goed schrijven en bent communicatief ingesteld;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest van de schriftelijke en mondelinge proef);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

ONS AANBOD:

 • Vervangingscontract. Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1 - administratief assistent);
 • Er wordt rekening gehouden met uw anciënniteit in de openbare en de privésector;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) en aangepast werkrooster in juli en augustus;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

* Onder man(nen) verstaan we iedereen die zich als man identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transmannen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

** Onder vrouw(en) verstaan we iedereen die zich als vrouw identificeert en/of die zich in deze benaming herkent. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, interseksen en non-binaire personen.

 • Online op:vr 16 september 2022
 • Locatie: Cel Aanwervingen en Competentiemanagement van de Personeelsdienst

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]