Functieomschrijving

Een Administratief beheerder (M/V/X

Functie

DE GEMEENTE UKKEL WERFT AAN

Een administratief beheerder (M/V/X) binnen het departement

Facility Management

Opmerking: voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature is deze functiebeschrijving opgesteld in de mannelijke vorm. Ons gemeentebestuur voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. De menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend bij onze aanwervingen, en dit afgezien van de leeftijd, het geslacht, de oorsprong, de handicap of de seksuele geaardheid van de kandidaten.

CONTEXT:

Het departement Facility Management verzekert onder andere het beheer van het gemeentelijk onroerend vermogen. Het is belast met nieuwe bouwprojecten, van het ontwerp tot de realisatie, en waakt ook over de veiligheid, het onderhoud en het strategisch beheer van de gebouwen en de voorzieningen ervan, waarbij doeltreffende milieuoplossingen gegarandeerd worden.

UW TAKEN:

Onder toezicht van de dienstchef staat de administratief beheerder de technische medewerkers bij in hun opdrachten, in een open omgeving waarin communicatie en autonomie gestimuleerd worden in een collegiale sfeer.

De administratieve functie is georganiseerd rond verschillende pijlers:

 • Opstellen van de opdrachtdocumenten overeenkomstig de geldende wetgeving;
 • Opvolgen van de procedure bij de gunning van overheidsopdrachten van werken: opstellen van de administratieve bepalingen, ...;
 • Administratieve opvolging van opdrachten (verslagen aan het college, controle van de vorderingsstaten, facturen, ...);
 • Beheer van de briefwisseling (opstellen, klasseren, ...);
 • Gevarieerde taken die zowel bekwaamheden vereisen op het vlak van dialoog en onderhandelen als op het vlak van de kennis en nauwkeurigheid om de rechtszekerheid van de procedures te garanderen.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in de rechten of in bestuurswetenschappen en openbaar bestuur of van een gelijkwaardig diploma;
 • U heeft afdoende ervaring als administratief medewerker in een gelijkaardige functie;
 • U beheerst de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
 • U heeft een goede kennis van de Nieuwe Gemeentewet;
 • U heeft een actieve kennis van het Frans en het Nederlands (eventueel aangetoond met een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge communicatie);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.);
 • U kunt zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties;
 • U bent nauwgezet, systematisch en creatief;
 • U heeft zin voor analyse en synthese;
 • U kunt goed organiseren en prioriteiten stellen;
 • U staat open voor dialoog en werkt graag in teamverband;
 • U bent zelfstandig, polyvalent en respecteert de deadlines.

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel selecteert haar kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden gevolgd door een contract van onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B);
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit uit de overheidssector en maximum zes jaar in de privésector voor ervaring die nuttig is voor de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Aangename werkomgeving;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag);
 • Tweede pensioenpijler;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van SELOR-attesten;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • 24 wettelijke verlofdagen + extralegaal verlof (compenserend: minstens 7 dagen + feestdagen die in het weekend vallen + ander: lokale feesten);
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:vr 20 januari 2023
 • Locatie: Departement Facility Management

Administration communale d'Uccle

Rue de Stalle 77
1180 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]