Functieomschrijving

Een Coordinator verkeersveiligheid (M/V/X)

Functie

CONTEXT VAN DE FUNCTIE:

De dienst Wegen/Mobiliteit heeft als doelstelling oplossingen te vinden voor lokale problemen, in een straat, maar ook een globale visie te krijgen over het volledige gemeentelijk grondgebied en daarbuiten. De talrijke opdrachten liggen in de lijn van het verlangen om de levenskwaliteit in de stad te verbeteren door de verkeershinder te beperken.

De gemeente Ukkel past in het kader van de dynamiek van het Regionaal actieplan van Verkeersveiligheid.

Dit plan heeft als doelstelling om tegen 2030 0 doden en 0 zwaargewonden te bereiken. Hiervoor werd er een logica van Safe System ingevoerd. Alle partners die betrokken zijn bij de verkeersveiligheid moeten, elk op hun schaal, meewerken aan de verbetering van het globale systeem. De gemeente speelt een centrale rol in het gewestelijk beleid van verkeersveiligheid. Het is dus de taak van de gemeentelijke coördinator verkeersveiligheid om enerzijds de acties op touw te zetten waarvoor de gemeente als model geïdentificeerd is en anderzijds de acties op te volgen waarvan (of waarvoor) de gemeente een partner is.

Onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke Werken "Stedelijke Inrichtingen en Mobiliteit" van de gemeente Ukkel bent u verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van de studies en heraanlegwerven die nodig zijn om de doelstellingen van het Regionaal actieplan van Verkeersveiligheid te bereiken.

UW TAKEN:

 • U stelt het gemeentelijk actieplan van verkeersveiligheid op en coördineert het in samenwerking met alle betrokken gemeentediensten, de politiezones en Brussel Mobiliteit.
 • U verleent advies over de inrichting van de openbare ruimte om rekening te houden met de verplaatsingsnoden van alle gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, voertuigen, vrachtverkeer, openbaar vervoer, enz.).
 • U stelt de planning op en volgt de acties op die door de gemeente uitgevoerd worden: u plant de te verrichten werken en beheert ook de technische en financiële aspecten.
 • U helpt bestekken op te stellen voor de uitvoering van werken en leidt de aanbestedingsprocedure.
 • U volgt de indicatoren op die voorzien zijn voor elke actie en verzekert de overdracht ervan aan de dienst Planning van BM.
 • U volgt de interne programmatie/planning van de verschillende acties op.
 • U integreert doelstellingen in de strategische en budgettaire programmatie.
 • U werkt samen met de verschillende betrokken gemeentediensten voor verschillende projecten en verzekert een transversaliteit van de verschillende acties tussen de gemeentediensten die getroffen worden door de acties (mobiliteit, openbare werken, stedenbouw, openbaar onderzoek, ...), de politiezones, enz..
 • U neemt deel aan de basisopleiding verkeersveiligheid, ontwikkeld door Brussel Mobiliteit (40 uur).
 • U neemt deel aan de ontmoetingen tussen de gemeentelijke coördinatoren verkeersveiligheid.
 • U beheert verschillende taken in een van de actieprogramma's van het plan, Safe System, Safe Speed, Safe Streets of Safe Behaviour, de rest is bestemd voor de andere reeds opgelijste taken.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een LICENTIE/MASTER (in de bouw, stadsbeheer, geografie, landschapsarchitectuur, enz.) ;
 • In het bezit zijn van het brevet van "mobiliteitsadviseur" en/of ervaring hebben in het domein van de mobiliteit is een pluspunt ;
 • U bent in staat om plannen te begrijpen en te interpreteren ;
 • U heeft kennis van en/of interesse voor openbare ruimtes en de technieken voor de inrichting van de weg ;
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake mobiliteit in Brussel (verkeersreglement, code van de wegbeheerder, GPBP, Good Move, ...) ;
 • Van de principes voor het onderhoud van ondergrondse leidingen ;
 • Van het TB 2015 ;
 • Van het BWRO en de GSV ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis).

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

 • U kunt vlot overweg met computertoepassingen zoals Microsoft Office en AutoCad ;
 • U kunt zelfstandig werken, taken verrichten zonder voortdurend toezicht en communiceert spontaan over de voortgang van uw projecten met uw oversten en met uw betrokken collega's ;
 • U bent nauwgezet, oplossingsgericht, denkt synthetisch en bent in staat om projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren ;
 • U werkt zich gemakkelijk in een team in en kunt goed samenwerken ;
 • U beheert uw agenda verstandig om de deadlines na te leven ;
 • U communiceert positief binnen het team om een rustig en aangenaam klimaat te bevorderen ;
 • U legt vlot contact met het publiek ;
 • U kunt zich aanpassen aan nieuwe situaties en neemt graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op wanneer onvoorziene wijzigingen optreden.

ONS AANBOD:

 • Contract van bepaalde duur van twee jaar - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1) ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Werkrooster van 37,5 uur/week van maandag tot vrijdag ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering).

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een eerste selectie plaats op basis van het cv en de motivatiebrief. De kandidaten die overeenstemmen met het profiel worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en eventueel voor schriftelijke en/of computertesten. Dit gesprek vindt plaats voor een selectiejury en gaat over de motivatie, de gedragscompetenties en de technische vaardigheden.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Uw kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

- Curriculum vitae

- Motivatiebrief

- Kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:ma 19 juni 2023
 • Locatie: Departement Openbare Ruimte
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]