Functieomschrijving

Een budgettaire medewerker (M/V/X)

Functie

CONTEXT VAN DE FUNCTIE:

De dienst van de Ontvanger is belast met de opmaak van de begroting en van de rekening, met de inning van de ontvangsten en met de betaling van de uitgaven.

Hij is opgedeeld in verschillende cellen, waaronder de cel "Beheer", die op zoek is naar een budgettaire medewerker.

UW TAKEN:

 • Binnen het team "Beheer":
 • Bent u verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken in verband met de gemeentebegroting.
 • Helpt u mee aan de opmaak van de begroting, de bijlagen ervan en de begrotingswijzigingen.
 • Werkt u ook mee aan de opmaak van het driejarenplan.
 • Verricht u gerichte controles op de besteding van de begrotingskredieten.
 • Helpt u mee aan de opmaak van de bijlagen bij de jaarrekeningen.
 • Beantwoordt u de vragen van de toezichthoudende overheid over de voornoemde punten.
 • Helpt u mee aan het financieel beheer van de gemeente (financiële opdrachten, proactief beheer van de leningen).
 • Stelt u de fiscale fiches op.
 • Kunt u databanken beheren en in Excel bruikbare uitvoer tot stand brengen.
 • In samenwerking met het team "Uitgaven":
  • Werkt u mee aan de invoering van nieuwe hulpmiddelen, zoals het elektronisch beheer van de stromen (elektronische facturering).
  • Bent u in staat om ondersteuning aan het team te bieden over de inkomende stukken, de vastlegging van de uitgaven, de betaling van de facturen, enz.
  • Kunt u ook werken aan het beheer van verrichtingen die een invloed hebben op het patrimonium.
  • Helpt u in een beurtrol met uw collega's mee aan de telling van de muntstukken in de parkeerautomaten.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in een economische of financiële richting ;
 • Nuttige ervaring in een andere overheid kan een troef zijn ;
 • U heeft affiniteit met cijfers ;
 • U kunt goed verbaal en schriftelijk communiceren ;
 • U werkt graag in teamverband ;
 • U kunt goed samenwerken en helpt uw collega's waar nodig ;
 • U hanteert een goede werkwijze ;
 • U kunt organiseren en bent polyvalent ;
 • U kunt de opgelegde deadlines zonder problemen naleven ;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis) ;
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (Word, Excel, e‑mail, enz.).

ONS AANBOD:

 • Voltijds contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Eindejaarstoelage ;
 • Werkrooster van 37,5 uur/week van maandag tot vrijdag ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering).

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een eerste selectie plaats op basis van het cv en de motivatiebrief. De kandidaten die overeenstemmen met het profiel worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en eventueel voor schriftelijke en/of computertesten. Dit gesprek vindt plaats voor een selectiejury en gaat over de motivatie, de gedragscompetenties en de technische vaardigheden.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Uw kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

- Curriculum vitae

- Motivatiebrief

- Kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

Interesse? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be, in de rubriek "Vacatures" in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

 • Online op:di 2 mei 2023
 • Locatie: Dienst van de Ontvanger (cel Beheer)
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]