Functieomschrijving

Adviseur schoolbegeleiding (M*/V**)

Functie

CONTEXT:

De Preventiedienst heeft als doel de psychosociale en criminogene risico's te beperken door projecten en acties te ontwikkelen die ernaar streven het veiligheidsgevoel te versterken, de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren en te zorgen voor een aangename leefomgeving.

De schooladviseur, gebonden aan het beroepsgeheim, biedt een eerstelijnsdienst in het kader van de schoolinschakeling voor kinderen, jongeren en hun familie die woonachtig en/of schoolgaand zijn op het grondgebied van de gemeente. Hij verzekert de aanpak van individuele situaties om te strijden tegen schoolverzuim en het te voorkomen.

Hij ontwikkelt projecten voor het doelpubliek door nauw samen te werken met de partners.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

 • U organiseert individuele en collectieve gesprekken en verzekert de opvolging ervan;
 • U ondersteunt de gebruikers bij de verwezenlijking van hun stappen (coaching, communicatie, inschrijving, pedagogische en sociaal-administratieve oriëntatie, ouderlijke ondersteuning, enz.);
 • U informeert en adviseert de jongeren en hun familie over hun rechten en de begeleidingsmogelijkheden;
 • U werkt samen met de partners;
 • U maakt deel uit van de netwerken die werkzaam zijn rond schoolinschakeling op gemeentelijk, gemeenschaps- en gewestelijk vlak;
 • U werkt projecten uit en evalueert ze in samenwerking met de schoolactoren (informatiecampagnes over onderwijs, themaprojecten, ...);
 • U stelt onder meer begeleidingsverslagen van de jongeren en pv's van vergaderingen op;
 • U creëert communicatiemiddelen (opsomming van de lokale en gewestelijke structuren, flyers, ...);
 • U stelt statistieken op over het type begeleiding;
 • U stelt dossiers samen en beheert ze;
 • U deelt relevante informatie mee aan de coördinatiepool, in het bijzonder aan de preventieambtenaar.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een masterdiploma in mens- of educatieve wetenschappen of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het domein van opvoeding of sociale begeleiding van personen;
 • U werkt graag in teamverband, maar kunt ook zelfstandig werken;
 • U houdt van verantwoordelijkheid;
 • U bent nauwgezet in de opvolging van uw dossiers;
 • U leeft termijnen en prioriteiten na;
 • U kunt goed analyseren, initiatief nemen en organiseren;
 • U legt gemakkelijk contact;
 • U kunt goed teksten opstellen;
 • U bent stressbestendig en flexibel;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden (verlengbaar) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1);
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit uit de overheidssector en in de privésector voor zover deze ervaringen nuttig zijn voor de functie;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdcheques (€ 8);
 • Tweede pensioenpijler;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke punten en zijn zwakke punten.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:do 3 augustus 2023
 • Locatie: Preventiedienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]