Functieomschrijving

Operationeel architect NPH (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

In het kader van de uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting, gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van het samenwerkingsprotocol tussen het gewest, de gemeente Ukkel en het OCMW van Ukkel werft de dienst Stadsvernieuwing een projectbeheerder aan om de concrete verwezenlijking van de doelstellingen die overeengekomen werden met het gewest te verzekeren en met als voornaamste opdracht de technische uitvoering van de doelstellingen van het NPH:

 • Met behulp van de gewestelijke tools, onder andere het openbaar beheersrecht, leegstaande privéwoningen opnieuw op de markt brengen;
 • De begeleiding van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie in de strijd tegen onbewoonbare privéwoningen;
 • Met behulp van de gewestelijke tools voor stedelijke herwaardering onbewoonbare privéwoningen opnieuw op de markt brengen.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Je verschillende taken (niet-limitatieve lijst):

 • Je helpt mee aan de opvolging van de leegstaande woningen, na oplijsting door het gemeentelijk Observatorium van de Huisvesting en de Belastingdienst, en onder toezicht van de huisvestingsreferent verzorg je de technische opvolging van het opnieuw op de markt brengen ;
 • Je werkt mee aan de sensibilisering van de eigenaars voor het probleem van onbewoonbaarheid ;
 • Je helpt mee aan de technische begeleiding van de huurders van onbewoonbare woningen ;
 • Je stelt desgevallend aanvraagdossiers van stedenbouwkundige vergunningen op ;
 • Je stelt de technische dossiers van werken op ;
 • Je stelt desgevallend de dossiers van overheidsopdrachten van werken en diensten op.

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een masterdiploma in de architectuur of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je bent onmiddellijk inzetbaar voor het gebruik van technische computerprogramma's zoals AutoCAD ;
 • Je hebt referenties inzake woningrenovatie: technisch en EPB ;
 • Je hebt minstens 5 jaar technische ervaring in het domein van woningrenovatie ;
 • Je hebt een goede basiskennis van het gebruik van administratieve computerprogramma's ;
 • Je bent onmiddellijk inzetbaar voor het gebruik van administratieve computerprogramma's zoals Excel ;
 • Je kan goed teksten opstellen ;
 • Je werkt graag zelfstandig en kan ook goed samenwerken ;
 • Je bent nauwgezet en kan uitstekend analyseren ;
 • Je bent in staat om je werk te structureren: prioriteiten stellen en deadlines naleven ;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden ;
 • Je kan je vlot aanpassen ;
 • Je bent houder van het taalattest voor de tweede taal (schriftelijke en mondelinge proef) afgeleverd door SELOR of beschikt over voldoende kennis om het op korte termijn te behalen;
 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands.

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur tot 31/12/2024 ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Voltijds (37,5 uur/week) ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1 - attaché). Ter informatie: bruto maandloon van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Maaltijdcheques (€ 8) ;
 • Tussenkomst in een aanvullend pensioenstelsel ;
 • Aangename werkomgeving ;
 • Professionele opdracht in een dynamisch team ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende uren en goed evenwicht tussen werk en privé door de wettelijke en extralegale verlofdagen (minstens 38,5 dagen) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden, georganiseerd in onze lokalen tijdens de uren (kantoorsoftware, talen, welzijn, enz.) ;
 • Mogelijkheid tot structureel en occasioneel telewerk ;
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be (rubriek "Werken bij de gemeente Ukkel") in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:di 5 december 2023
 • Locatie: Dienst Stadsvernieuwing
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]