Functieomschrijving

Straathoekwerkers/sociaal straatwerkers (M/V/X)

Functie

CONTEXT:

De Preventiedienst van de gemeente Ukkel draagt bij aan de sociale samenhang op lokaal vlak. Hij zet zich in om de psychosociale en criminogene risico's te verminderen door projecten en acties te ontwikkelen die bijdragen aan een groter veiligheidsgevoel, een betere levenskwaliteit en meer gezelligheid voor iedereen.
De dienst bestaat uit verschillende polen: de coördinatie (een interne evaluator, een administratief en financieel coördinator en een preventieambtenaar), de gemeenschapswachten, de inbraakpreventie, schooladvies- en begeleiding, de straathoekwerkers en de sociale bemiddeling.

OPDRACHT:

De straathoekwerker/sociaal straatwerker heeft als opdracht om het doelpubliek (publiek dat buiten de maatschappij staat, meer bepaald kwetsbare jongeren en personen) opnieuw te vermaatschappelijken en zelfstandig te maken door zich op straat beschikbaar te houden en te werken in een netwerk.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Onder toezicht van de coördinator en binnen een team van vijf personen:

 • U verzekert een aanwezigheid op straat (minstens 50 % van de werktijd), observeert en analyseert de problematieken in de wijk;
 • U toont uw beschikbaarheid voor het doelpubliek aan door doelgerichte oplossingen voor te stellen op basis van uw analyse van de wijk en de behoeften van het doelpubliek (luisteren, informeren, oriënteren en begeleiden);
 • U verzorgt sociale permanenties en bent de tussenpersoon voor de opvolging van de maatschappelijke vragen van het doelpubliek bij gespecialiseerde centra of hulpstructuren;
 • U zet projecten op middellange en lange termijn en activiteiten voor het doelpubliek in de openbare ruimte op touw;
 • U integreert het doelpubliek in structurerende acties om het opnieuw te vermaatschappelijken en zelfstandig te maken;
 • U ontwikkelt een netwerk van tussenpersonen om een gepast antwoord te bieden op de problemen van het doelpubliek (deelname aan lokale samenwerkingen, platformen, ...);
 • U verricht administratieve taken, stelt verslagen op en brengt verslag uit aan uw hiërarchie.

GEZOCHT PROFIEL:

 • U bent houder van een bachelordiploma in sociale wetenschappen, gespecialiseerde opvoeder, van een ander bachelordiploma in een maatschappelijke richting of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • Ervaring met sociaal straatwerk, met een kwetsbaar publiek of met een publiek dat buiten de maatschappij staat is een pluspunt;
 • U heeft kennis van de werkwijze van sociaal straatwerk;
 • U bent vertrouwd met de instellingen die als tussenpersoon optreden en met de lokale sociale hulpmiddelen;
 • U kunt goed teksten opstellen en bent een organisatietalent;
 • U heeft een luisterend oor klaar, kunt goed analyseren en identificeert de behoeften gemakkelijk;
 • U bent in staat om u aan te passen: u functioneert goed, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • U heeft verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief en bent in staat om het publiek verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen;
 • U respecteert de ethische en deontologische principes die eigen zijn aan de functie van sociaal straatwerker en gemeentelijk werknemer in het algemeen;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...);
 • Kennis van een vreemde taal is een pluspunt.

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Vernieuwbaar contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1 - sociaal assistent). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden);
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag);
 • Tweede pensioenpijler;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé;
 • Eindejaarspremie;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) - 5 dagen binnen de volgende grenzen: van maandag tot zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur;
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:do 21 september 2023
 • Locatie: Preventiedienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]