Functieomschrijving

Een diefstalpreventieadviseur en administratief medewerker (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

De opdrachten van de Preventiedienst bestaan erin de levenskwaliteit van iedereen te verbeteren en bij te dragen aan de gezelligheid en de sociale samenhang in Ukkel door het veiligheidsgevoel en de veiligheid van de burgers te vergroten.

In het kader hiervan is de dienst op zoek naar een medewerker, wiens werk in twee luiken opgedeeld wordt: enerzijds diefstalpreventieadviseur en anderzijds ondersteuning aan de pool van de gemeenschapswachten.

De diefstalpreventieadviseur werkt mee aan de strijd tegen diefstal en inbraak. Hij verricht preventieve adviesbezoeken bij de burgers thuis zodat ze hun woning beter kunnen beveiligen en goede reflexen kunnen aannemen, alsook bij handelaars en openbare gebouwen. Hij ontwikkelt ook collaboratieve projecten in de strijd tegen diefstal.

De gemeenschapswachten staan in voor de preventie door hun zichtbare, ontradende en geruststellende aanwezigheid op de openbare weg en in de parken. Ze werken aan de vermindering van het onveiligheidsgevoel en een betere sociale samenhang. Ze observeren, stellen vast en geven alle nuttige info door om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren.

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Diefstalpreventieadviseur

 • Je verricht preventieve bezoeken voor diefstalpreventie bij burgers/bedrijven/openbare gebouwen over de veiligheid van hun woning of lokalen.
 • Je stelt bezoekverslagen, brieven en e-mails op en bereidt verslagen aan het college voor.
 • Je controleert de uitvoering van de beveiligingswerken in het kader van de toekenning door de gemeente van een beveiligingspremie.
 • Je verzorgt de administratieve opvolging van de premiedossiers en andere initiatieven in verband met de pool.
 • Je neemt deel aan projecten in de strijd tegen diefstal (inbraak, diefstal van en in voertuigen, fietsdiefstal).
 • Je maakt deel uit van het netwerk van Brusselse diefstalpreventieadviseurs.

Ondersteuning aan de pool van de gemeenschapswachten

 • Je verzorgt een logistieke en administratieve ondersteuning van de pool van de gemeenschapswachten (de evaluatiegegevens en de documenten van de pool bijwerken en klasseren, uniformen bestellen, het priksysteem van de gemeenschapswachten controleren, de activiteiten van de pool voorbereiden en opvolgen, enz.).
 • Je stelt de planning van de gemeenschapswachten op.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen en stelt het verslag ervan op.
 • Je kan een aanwezigheid op het terrein moeten verzekeren.
 • Je vervangt en vertegenwoordigt de coördinatrice voor het beheer van de lopende zaken van de dienst tijdens haar afwezigheden (aanpassing van de uurroosters, verlofaanvragen en ziekte, beheer van de prikkingen, administratieve procedures).

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een bachelordiploma of een gelijkwaardig diploma erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je bent houder van het brevet van diefstalpreventieadviseur of bent bereid de opleiding te volgen binnen het jaar na je aanwerving (gefinancierd door de gemeente) ;
 • Je hebt een blanco strafblad ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte communicatietools en computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...);
 • Je kan vlot en foutloos schrijven ;
 • Je bent in staat om je het gemeentelijk netwerk eigen te maken en contacten te verzorgen met de partners ;
 • Je hanteert een correcte werkwijze, bent zelfstandig en denkt in grote gehelen ;
 • Je bent in staat om beslissingen te nemen binnen de grenzen van je bevoegdheden ;
 • Je hebt goede relationele en communicatieve vaardigheden ;
 • Je bent gericht op dienstverlening aan het publiek en schenkt belang aan een goede verstandhouding tussen de burger en het gemeentepersoneel ;
 • Kennis van de gemeentelijke procedures en regelgeving en van het wettelijk kader van de gemeenschapswachten is een pluspunt, net als kennis van de regelgeving met betrekking tot de werking van de preventiediensten ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond met een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis) ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e-mail, ...).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van zes maanden - verlengbaar (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna; ! gekoppeld aan het behalen van het brevet!) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Voltijds ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week): 5 dagen verdeeld van maandag tot zaterdag tussen 8.00 en 22.00 uur ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
 • Mogelijkheid tot telewerk.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het sollicitatieformulier op onze website www.ukkel.be (rubriek "Werken bij de gemeente Ukkel") in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag, zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:vr 17 november 2023
 • Locatie: Pool gemeenschapswachten - Preventiedienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]