Functieomschrijving

Administratief assistent (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

Dit is een aanwerving voor de Milieudienst, een multidisciplinair team van 9 personen. Deze dienst heeft onder andere de verantwoordelijkheid om milieuvergunningen af te leveren aan de burgers en de goede uitvoering ervan te controleren. Hij houdt zich in het kader van deze procedure bezig met de behandeling van de aanvragen die gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN:

Je verzekert verschillende taken in verband met milieuvergunningen, onder toezicht van je overste en in samenwerking met de technische verantwoordelijke voor de vergunningen:

 • Je verzekert de opvolging van de dossiers en de ingediende documenten.
 • Je beheert deze dossiers van milieuvergunningen met behulp van de computertool NOVA.
 • Je informeert de burgers telefonisch over de procedures in verband met milieuvergunningen, de types ingedeelde inrichtingen, enz.
 • Je bereidt diverse documenten voor en stelt ze op (bewijs van indiening van documenten, e-mails van verzending van documenten, verslagen aan het college, enz.).
 • Je ontvangt de burgers aan het loket en verschaft hen de nodige informatie.
 • Je organiseert de raadpleging van de archiefdossiers en verzekert de opvolging van de aanvragen tot kopieën van documenten.
 • Je werkt mee aan het beheer van de inbreuken voor het lozen van afvalwater en aan de administratieve opvolging ervan.
 • Je werkt actief mee aan de organisatie van de interne en externe evenementen van de dienst ter ondersteuning van je collega's en ondersteunt het voltallige team in het algemeen in zijn administratieve taken.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL:

 • Je bent houder van een getuigschrift hoger secundair onderwijs erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
 • Je beschikt over een administratieve ervaring van minstens 3 jaar ;
 • Je bent vertrouwd met de procedures van milieuvergunningen ;
 • Je bent vertrouwd met het gebruik van de NOVA-tool ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis) ;
 • Je staat graag ten dienste van het publiek en van de Ukkelse bevolking ;
 • Je bent vlot in de omgang ;
 • Je kan goed teksten opstellen ;
 • Je werkt graag in een dynamisch en gemotiveerd team. Je bevordert de goede verstandhouding en bent bereid je collega's te helpen ;
 • Je bent georganiseerd. Je voert je taken zelfstandig en gestructureerd uit onder toezicht van je overste ;
 • Je bent nauwgezet en proactief in de opvolging van je dossiers. Je leeft deadlines en prioriteiten na ;
 • Je werkt samen en deelt relevante informatie met anderen ;
 • Je bent polyvalent ;
 • Je bent flexibel en beschikbaar ;
 • Je behartigt de belangen en sluit je aan bij de waarden van ons bestuur en bij die voor de bescherming van ons milieu ;
 • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.). Kennis van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een troef ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS:

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD:

 • Contract met bepaalde duur van 1 jaar - verlengbaar (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE:

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag en zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:vr 9 februari 2024
 • Locatie: Milieudienst
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]