Functieomschrijving

Administratief assistent (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT :

Het departement Openbare Ruimte werkt onder andere intern technische projecten voor de inrichting van de openbare plaatsen uit en verzorgt het toezicht erop tijdens de uitvoering.

De GIS-cel maakt deel uit van de Wegendienst, die als opdracht heeft om de openbare ruimte te onderhouden, te renoveren en te verbeteren, lokale problemen op schaal van een straat te analyseren en er oplossingen voor te vinden, maar ook een globale visie te hebben over het gemeentelijk grondgebied en daarbuiten, in samenwerking met de cel Mobiliteit. Zijn talrijke opdrachten liggen in de lijn van een wens om de levenskwaliteit in de stad voor alle gebruikers te verbeteren.

Om een globaal overzicht van het behandelde grondgebied en waarheidsgetrouwe informatie over het terrein te geven, gebruikt het departement Openbare Ruimte een Geografisch Informatiesysteem (GIS).

De GIS-cel - binnen de Wegendienst - werft een medewerker aan die belast zal zijn met de bijwerking van de informatie bij de huidige (en aan te maken) kaarten, de toevoeging van gegevens in computertabellen en de controle van de vragen van de gemeentediensten inzake aanmaak/verwijdering van kaarten.

Functie

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

 • Je controleert en corrigeert de gegevens (metadata) die nodig zijn voor de indeling, de verspreiding en het gebruik van de cartografische bibliotheek (= portal waarin alle kaarten zitten: bijwerken van de kaarten/wijzigen/verwijderen/aanmaken, enz.).
 • Je voert gegevens in applicaties in volgens de modaliteiten die meegedeeld worden door je collega's van de GIS-cel.
 • Je verzamelt en sorteert de vragen van de diensten en behandelt ze op prioriteit: toevoegen, wijzigen en verwijderen van kaarten en bezorgt ze volgens een bepaald schema om de planning en de uitvoering ervan door de cartografen te vereenvoudigen.
 • Je verzorgt de basisdocumentatie van de cartografiediensten.
 • Op het terrein verricht je de controle van de samenhang tussen de verspreide informatie en de werkelijkheid.
 • Je verzamelt op het terrein de nodige gegevens voor de opmaak van nieuwe projecten, volgens nauwkeurige modaliteiten.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL :

 • Je bent houder van een getuigschrift lager of hoger secundair onderwijs erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde);
 • Je werkt graag in een computeromgeving en beheerst de frequent gebruikte toepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, virtuele vergaderingen, enz.) ;
 • Je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologieën en zet je in om ze te integreren in je waaier aan werkinstrumenten ;
 • Je staat graag ten dienste van het publiek ;
 • Je bent nauwgezet in de opvolging van je dossiers ;
 • Je kan werken op zelfstandige basis, maar functioneert ook goed in een team ;
 • Je leeft deadlines en prioriteiten na ;
 • Je bent vriendelijk en hebt verantwoordelijkheidszin ;
 • Je bent systematisch, gestructureerd en beschikt over zin voor organisatie ;
 • Je bent stressbestendig en flexibel ;
 • Je kan goed schrijven en bent communicatief ingesteld ;
 • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, eventueel aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis) ;
 • Basiskennis van het Engels is een troef ;
 • Ervaring in het domein van computergestuurde logistiek is een pluspunt.

Aanbod

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

 • Contract met bepaalde duur van 6 maanden - verlengbaar (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) ;
 • Onmiddellijke indiensttreding ;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau C1). Ter informatie: bruto maandloon van € 2.685,29 voor 5 jaar ervaring en € 3.129,14 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
 • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
 • Tweede pensioenpijler ;
 • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
 • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
 • Eindejaarspremie ;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
 • Gratis MIVB-abonnement ;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
 • Mogelijkheid tot telewerk ;
 • Allerlei sociale voordelen voor het personeel (tussenkomst hospitalisatieverzekering, …).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE :

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Eventueel een telefoongesprek om je motivatie te beoordelen en desgevallend bepaalde aspecten van je cv uit te diepen;
 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • Naargelang de behoeften van de functie een schriftelijke proef om de redactionele, synthese- en analysevaardigheden van de gepreselecteerde kandidaten te controleren en/of een online persoonlijkheidstest op het werk, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, zijn professioneel gedrag en zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:ma 12 februari 2024
 • Locatie: Wegendienst (GIS-cel)
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]